Γρήγορη μετάβαση

Υπεγράφη η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο: «Έρευνα και μελέτη αποκατάστασης αρχαίων θεάτρων Πλευρώνας και Οινιαδών»

Σχετικά Θέατρα

Την Τρίτη 18 Ιουνίου του 2013 υπεγράφη από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, ύψους 125.000,00 ευρώ, η οποία είχε υπογραφεί στις 20 Δεκεμβρίου 2010 για το έργο: «Έρευνα και μελέτη αποκατάστασης αρχαίων θεάτρων Πλευρώνας και Οινιαδών».

Η προγραμματική σύμβαση τροποποιήθηκε ως προς:

1.       το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της,

2.       το φορέα εκτέλεσης του αντικειμένου της,

3.       τον προϋπολογισμό, τους πόρους, τη χρηματοδότηση και την προκαταβολή

4.       τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

5.       το όργανο παρακολούθησης της σύμβασης και τις αρμοδιότητές του.

Με την υπογραφή της τροποποίησης της σύμβασης η έρευνα και η μελέτη αποκατάστασης των αρχαίων θεάτρων Πλευρώνας και Οινιαδών θα εκπονηθεί και θα παραδοθεί στις 30 Ιουνίου του 2014.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, τον καθηγητή αρχιτεκτονικής  του Α.Π.Θ. και επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, κο Γιώργο Καραδέδο, την προϊσταμένη της ΛΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, κα Ολυμπία Βικάτου, την αρχαιολόγο και προϊσταμένη του τμήματος Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας της ΛΣΤ΄ Εφορείας, κα Φωτεινή Σαράντη και όλους όσους συμβάλλουν στην έρευνα και αποκατάσταση των αρχαίων θεάτρων Πλευρώνας και Οινιαδών.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης αποκατάστασης των αρχαίων θεάτρων Πλευρώνας και Οινιαδών ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη της υλοποίησης των εργασιών αποκατάστασης στο Ε.Σ.Π.Α.

  • Το θέατρο Οινιαδών.
  • Το θέατρο Πλευρώνας.