Γρήγορη μετάβαση

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο: «Εργασίες καθαρισμού και τεκμηρίωσης αρχαίου θεάτρου Αμφιαραείου»

Σχετικά Θέατρα

η Δευτέρα 12 Νοεμβρίου του 2012 υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, ύψους 50.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο: «Εργασίες καθαρισμού και τεκμηρίωσης αρχαίου θεάτρου Αμφιαραείου».

Ο στόχος του προγράμματος είναι η πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών για τον καθαρισμό και την τεκμηρίωση του αρχαίου θεάτρου που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο του Αμφιαραείου Ωρωπού Αττικής. Αναλυτικότερα με τη χρηματοδότηση που παρέχεται από την Περιφέρεια Αττικής θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

  • Πλήρης αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης με τοπογραφικά όργανα.
  • Διάνοιξη δοκιμαστικών τομών στην περιφέρεια του κοίλου, τις παρόδους, την ορχήστρα και τη σκηνή, προκειμένου να διευκρινισθούν οι φάσεις του οικοδομήματος και η κατάσταση των θεμελίων.
  • Εδαφοτεχνική δειγματοληψία για τον έλεγχο των συνθηκών ευστάθειας του πρανούς του κοίλου του θεάτρου και μελέτη για την επίλυση του προτεινόμενου στατικού φορέα.
  • Τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης του θεάτρου και αποτύπωση των τυχόν διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών.
  • Εκπόνηση προμελέτης για τη διαμόρφωση του θεάτρου, την πρόσβαση σε αυτό και τη διευθέτηση των ομβρίων.
  • Πρόταση για τις πινακίδες πληροφόρησης των επισκεπτών.
  • Φορέας υλοποίησης του έργου θα είναι η Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και το πρόγραμμα θα διαρκέσει 12 μήνες.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Αττικής, τον Περιφερειάρχη, κο Ιωάννη Σγουρό, καθώς και την Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κα Χρυσάνθη Κισκήρα, για τη σπουδαία συμβολή τους στην ανάδειξη του σημαντικού αυτού μνημείου.