Γρήγορη μετάβαση

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο: «ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

Σχετικά Θέατρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, Τρίτη 9 Ιουλίου 2013

dt-0907213-elefsina

Την Τρίτη 18 Ιουνίου του 2013 υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, ύψους 100.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Πολιτισμού) και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο: «Προκαταρτικές εργασίες, τεκμηρίωση και ανάδειξη του Τελεστηρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας»

Στόχος του Προγράμματος είναι η εκτέλεση προκαταρτικών εργασιών, η τοπογραφική – αρχιτεκτονική αποτύπωση, η πλήρης τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του μνημείου, η αρχαιολογική – αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και η διατύπωση προτάσεων για την προστασία και ανάδειξη της περιοχής του Τελεστηρίου, που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ενέργειες και τις εργασίες αποτυπώσεων, ερευνών και μελετών, όπως περιγράφονται ακολούθως:

1. Αποψίλωση και αρχαιολογικός καθαρισμός της ευρύτερης περιοχής του Τελεστηρίου,

2. Ανασκαφικοί καθαρισμοί – ανασκαφική έρευνα κατά τους τρείς πρώτους μήνες του έργου,

3. Τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της ευρύτερης περιοχής Τελεστηρίου και ψηφιοποίηση,

4. Ορθοφωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Τελεστηρίου κατά τον 1ο μήνα του έργου. Σειρά ορθοφωτογραφιών, μετά την μετακίνηση των διάσπαρτων μελών,

5. Μετακίνηση των κατακείμενων διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών (200 μέλη), κατά τον 2ο και 3ο μήνα του έργου.

6. Καταγραφή, αρχιτεκτονική αποτύπωση και φωτογράφιση επιλεγμένων αρχιτεκτονικών μελών (περ. 200 μέλη). Σύνταξη δελτίων περιγραφής (μητρώο αρχιτεκτονικών μελών) των διάσπαρτων. Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις του Τελεστηρίου.

7. Άμεσες σωστικές επεμβάσεις σε τoιχοδομές ή εδώλια, μετά τον καθαρισμό του μνημείου.

8. Αγορά απαραίτητου εξοπλισμού σε υλικά και μηχανήματα.

9. Δειγματοληψίες για τον έλεγχο και τις εργαστηριακές έρευνες των πετρωμάτων και της βραχομάζας. Φυσικο – χημικές αναλύσεις για τη σύσταση και τις μηχανικές αντοχές των πετρωμάτων (εδώλια, διάσπαρτα μέλη) και το σχεδιασμό νέων συμβατών υλικών για τις μελλοντικές εργασίες στερέωσης και συντήρησης.

10. Διερεύνηση της παθολογίας του μνημείου. Ταξινόμηση και προέλευση των δομικών υλικών. Καταγραφή και αιτιολόγηση των βλαβών. Προσδιορισμός των σωστικών επεμβάσεων (κατά τον 5ο έως τον 8ο μήνα του έργου).

11. Εκπόνηση μελέτης τεκμηρίωσης του Τελεστηρίου, για την υποστήριξη των μελετών αποκατάστασης και ανάδειξης, που περιλαμβάνει: Αρχαιολογική – αρχιτεκτονική τεκμηρίωση. Υπόθεση γραφικής αποκατάστασης. Τυπολογία δομικών συστημάτων του μνημείου και εκπόνηση αρχιτεκτονικής προμελέτης για την προστασία και ανάδειξη του χώρου του Τελεστηρίου.

12. Λοιπές δαπάνες.

Στις λοιπές δαπάνες περιλαμβάνονται: η προμήθεια αναλώσιμων ανασκαφικών υλικών, εργαλείων, γραφικής ύλης, εκτυπώσεις κ.λ.π.

Φορέας υλοποίησης του έργου θα είναι η Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και το πρόγραμμα θα διαρκέσει 24 μήνες.

Με την υπογραφή της σύμβασης αυτής ανοίγει ο δρόμος για την ανάδειξη ενός σπουδαίου μνημείου. Το «ΔΙΑΖΩΜΑ ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Αττικής, τον Περιφερειάρχη, κο Ιωάννη Σγουρό, καθώς και την Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, κα Σταυρούλα Δήμου για τη σπουδαία συμβολή τους στην ανάδειξη του σημαντικού αυτού μνημείου.