Γρήγορη μετάβαση

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για την έρευνα και μελέτη αποκατάστασης των αρχαίων θεάτρων Οινιαδών και Πλευρώνας

Σχετικά Θέατρα

 

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα αντικείμενα της σύμβασης είναι :

α. Οι συμπληρωματικές ανασκαφικές έρευνες στους χώρους των αρχαίων θεάτρων της Πλευρώνας και των Οινιαδών, καθώς και ο καθαρισμός του χώρου.

β. Η εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης και αναστήλωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στις 125.000 ευρώ (65.000 ευρώ για το αρχαίο θέατρο Οινιαδών και 60.000 για της αρχαίο θέατρο της Πλευρώνας).