Γρήγορη μετάβαση

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του θεάτρου της αρχαίας Θήρας

Σχετικά Θέατρα

Υπεγράφη στις 18 Ιανουαρίου του 2012 η προγραμματική σύμβαση, ύψους 100.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του θεάτρου της αρχαίας Θήρας».

Στόχος του παραπάνω προγράμματος είναι η συμβολή στην περαιτέρω ανάδειξη του θεάτρου της αρχαίας Θήρας στην υφιστάμενη κατάστασή του, η πλήρης επιστημονική τεκμηρίωσή του για τη μελέτη και προβολή του, η εξασφάλιση του απαιτούμενου υποβάθρου για τις απαραίτητες για τη διατήρησή του στο διηνεκές στερεωτικές επεμβάσεις και η υλοποίηση των τελευταίων.
Το Διάζωμα ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Περιφερειάρχη κο Ιωάννη Μαχαιρίδη για τη σημαντική συμβολή τους στην περεταίρω ανάδειξη του θεάτρου της αρχαίας Θήρας.