Γρήγορη μετάβαση

Το πρακτικό της Ε΄Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος

Διαβάστε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ Ε΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, εδώ.