Γρήγορη μετάβαση

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, μετά τις εκλογές της 7ης Οκτωβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

Σήμερα, Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012, ώρα 13.00 και σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ο πλειοψηφήσας σε σταυρούς προτίμησης στις εκλογές της 7ης Οκτωβρίου 2012 για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου κ. Σταύρος Μπένος κάλεσε σε ειδική συνεδρίαση τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να τους ανακοινώσει το αποτέλεσμα και να προχωρήσουν από κοινού στην συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα.

Παρόντες ήσαν:

Μπένος Σταύρος
Θέμελης Πέτρος
Κουρουπός Γιώργος
Λάζος Χρήστος
Λαμπρινουδάκης Βασίλης
Μπολέτης Κων/νος
Χατζηνικολάου Σταματία

Επίσης παρευρέθησαν τα αναπληρωματικά μέλη:

Δίγκα Κλεοπάτρα
Χανδακάς Βασίλειος
Γιαμαρέλος Γεώργιος

Και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής:

Μπελογιάννη Μαίρη
Σκεπαθιανός Γεώργιος
Μαυριδόγλου Βασίλειος

Νέο ΔΣ Διαζώματος (2012)

Στην έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Σ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη για το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής:

«Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής των αρχαιρεσιών του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ Της 7Ης Οκτωβρίου 2012

Η Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους κ.κ. Γεώργιο Εμμ. Ρήγινο, ως Πρόεδρο και τους Θεοφάνη Δ. Ρουμανά και Αικατερίνη Ζαφειροπούλου ως μέλη, που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου, διεξήγαγε τις αρχαιρεσίες σύμφωνα με το Καταστατικό και της εντολές της Γενικής Συνέλευσης, τα αποτελέσματα των οποίων είναι τα εξής:

Ευρέθησαν ταμειακώς εντάξει : 470 μέλη
Ευρέθησαν επίτιμα : 6 μέλη
Εψήφισαν : 313 μέλη
Έγκυρα ψηφοδέλτια : 313
‘Ελαβαν για το Διοικητικό Συμβούλιο οι κ.κ.:

Ψήφοι

Μπένος Σταύρος 294
Θέμελης Πέτρος 230
Κουρουπός Γεώργιος 213
Λαμπρινουδάκης Βασίλειος 207
Μπολέτης Κων/νος 152
Χατζηνικολάου Σταματία 134
Λάζος Χρήστος 132
Δίγκα Κλεοπάτρα 104
Παπακώστα Δήμητρα 68
Χανδακάς Βασίλειος 59
Γιαμαρέλος Γεώργιος 38

και για την Ελεγκτική Επιτροπή οι κ.κ.:

Μπελογιάννη Μαρία 188
Σκεπαθιανός Γεώργιος 145
Μαυριδόγλου Βασίλειος 131
Μπάγκου Παναγιώτα 124

εκ των οποίων εκλέγονται για το διοικητικό συμβούλιο οι επτά πρώτοι σε ψήφους με αναπληρωματικούς τους επόμενους τέσσερις και για την Ελεγκτική Επιτροπή οι τρεις πρώτοι σε ψήφους με αναπληρωματική την τέταρτη υποψήφια.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Ελευσίνα, 7 Οκτωβρίου 2012

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Γεώργιος Ρήγινος Θεοφάνης Ρουμανάς Αικ. Ζαφειροπούλου»

Συγκρότηση σε Σώμα

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε να κατανεμηθούν οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΜΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ : ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: : ΤΑΜΙΑΣ
ΛΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ : ΜΕΛΟΣ
ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ : ΜΕΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ : ΜΕΛΟΣ

Τα δε αναπληρωματικά μέλη να προσκαλούνται και να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες να ασκούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό.Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Στ. Μπένος Β. Λαμπρινουδάκης