Γρήγορη μετάβαση

Το ΔΙΑΖΩΜΑ στο παγκόσμιο συμβούλιο της Κρητών

Στο παγκόσμιο συμβούλιο Κρητών μίλησε ο Πρόεδρος του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ” κ. Σταύρος Μπένος την Παρασκευή 30 Ιουλίου με θέμα:
Εθελοντισμός και κοινωνική συμμετοχή για την ανάδειξη και αξιοποίηση των μνημείων. “Το παράδειγμα του Διαζώματος”

Kαταρχήν παρουσιάστηκε η δουλειά του Διαζώματος και ακολούθησε η παρουσίαση του χάρτη των αρχαίων θεάτρων της Κρήτης, τα χρηματοδοτικά τους προγράμματα και το ξεκίνημα του προγράμματος (ΥΕΑΘ) Υιοθετήστε ένα Αρχαίο Θέατρο.

“Η συμμετοχή των Κρητών όπου γης είναι εκείνη που μπορεί να δώσει σάρκα και οστά στην ανάδειξη των μνημείων της”, κατέληξε ο κ. Μπένος.