Γρήγορη μετάβαση

Το αρχαίο θέατρο Δημητριάδας μετά το πρόγραμμα 2010-2013

Σχετικά Θέατρα

Το τέλος του περασμένου χρόνου (2013) βρήκε το αρχαίο θέατρο Δημητριάδας να έχει ανανεωθεί πλήρως με την ολοκλήρωση του συνόλου των προβλεπομένων εργασιών. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν έγιναν στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Αναστήλωση και αποκατάσταση τμημάτων του αρχαίου θεάτρου Δημητριάδας και συνολική βελτίωση του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του», ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α., Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007 – 2013». Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε με 750.000,00 ευρώ από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια του έργου έγινε ηλεκτρομαγνητική διασκόπηση για τη διερεύνηση της ύπαρξης μη ορατών σήμερα αρχαίων κατασκευών στο υπέδαφος της περιοχής του θεάτρου και το σύνολο του αρχαίου μνημείου αποτυπώθηκε με τη μέθοδο της φωτογραμμετρίας. Έγιναν επίσης εκτεταμένες επεμβάσεις συντήρησης του μνημείου και συγκεκριμένα σε όλους τους λίθους της περιοχής του κοίλου, της ρωμαϊκής σκηνής και του κτιριακού συγκροτήματος, βορειοανατολικά του θεάτρου, μέσα στο οποίο βρίσκεται ένα από τα καλύτερα σωζόμενα εργαστήρια κεραμικής της περιοχής. Για τους λίθους του κοίλου δημιουργήθηκε μια μεγάλη βάση δεδομένων με φωτογραφίες στην οποία καταγράφεται η κατάστασή των λίθων πριν και μετά τη συντήρησή τους. Το πάνω μέρος των λιθόκτιστων τοίχων της ρωμαϊκής σκηνής, που είχαν συμπληρωθεί το 1958-1959 με τη χρήση τσιμεντοκονιαμάτων, αντικαταστάθηκε με τη χρήση νέων κονιαμάτων, συμβατών με το μνημείο. Ακόμη, στα πλαίσια του ίδιου έργου, έχουν ήδη τοποθετηθεί, όπου λείπουν, οι καλυπτήριες πλάκες του περιμετρικού αγωγού της ορχήστρας, που χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα για την απομάκρυνση των νερών της βροχής. Πέρα από τη βελτίωση της σωζόμενης κατάστασης του θεάτρου που συντελέστηκε με τη συντήρηση όλων των λίθων του δίνοντας τη δυνατότητα διατήρησής τους για τις επόμενες δεκαετίες, έγινε ακόμη η συντήρηση και μερική συμπλήρωση αφενός των θεμελιώσεων δυο βάθρων (;) στην περιφέρεια της ορχήστρας και του ΒΔ αναλημματικού τοίχου με τις αντηρίδες, που στήριζε τα χώματα του κοίλου. Ολοκληρώθηκαν επίσης, η ανασύσταση δυο ημικιόνων με τον ενδιάμεσο θριγκό τους στο νότιο τμήμα της στοάς του προσκηνίου, η συμπλήρωση τριών μαρμάρινων γωνιολίθων στη σειρά των βατήρων, η σηματοδότηση στην επιφάνεια του εδάφους της κάτοψης της παλαιότερης ελληνιστικής φάσης του κτιρίου της σκηνής, που δεν είναι ορατές σήμερα. Διατηρήθηκαν ορατά δυο ενδιαφέροντα σημεία από την παλαιότερη φάση της σκηνής μέσα σε ιδιαίτερες αυτοφωτιζόμενες κατασκευές. Κατασκευάστηκε ακόμη δίκτυο διαδρόμων, που δημιουργούν συνθήκες άνετης περιήγησης των επισκεπτών, με πρόβλεψη της δυνατότητας περιήγησης και των ατόμων με κινητικά προβλήματα, τοποθετήθηκαν καλαίσθητες ενημερωτικές πινακίδες, δημιουργήθηκε πλούσιος εκπαιδευτικός φάκελος, που αφενός προετοιμάζει από το σχολείο την επίσκεψη των παιδιών και αφετέρου προβλέπει η κύρια εφαρμογή του προγράμματος να γίνεται επί τόπου στο αρχαίο θέατρο. Διαμορφώθηκε ένας σκιερός χώρος με πέργκολα, βρύση και θαμνώδη βλάστηση αρωματικών φυτών ως χώρος ξεκούρασης και αναψυχής των παιδιών και των επισκεπτών.

Κατασκευάστηκε ενημερωτική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο για το αρχαίο θεάτρο (www.theatreofdemetrias.gr – είναι η μοναδική ιστοσελίδα μέχρι σήμερα για ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο) και άρχισε να λειτουργεί στο θέατρο Τοπικό Ασύρματο Δίκτυο (ολοκληρώθηκε χάρις στη χρηματοδότηση του Διαζώματος), που δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες, ενώ θα βρίσκονται εκεί, να περιηγηθούν, για την ενημέρωσή τους, στην ιστοσελίδα του θεάτρου με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων τους (smartphones). Πινακίδες επισημαίνουν στους επισκέπτες ορισμένα σημεία του θεάτρου που σχετίζονται με τεχνικά θέματα κατασκευής και λειτουργίας του κατά την αρχαιότητα. Δίνεται, τέλος, η δυνατότητα στους επισκέπτες να απαγγείλουν από την ορχήστρα κείμενα στην αρχαία ελληνική ή μεταφρασμένα στη νεοελληνική γλώσσα. Όλα τα παραπάνω διατηρώντας την αυθεντικότητα του μνημείου κάνουν το χώρο του αρχαίου θεάτρου Δημητριάδας έναν ευανάγνωστο, ζωντανό και ελκυστικό αρχαιολογικό χώρο, έναν χώρο παιδείας και αναψυχής για μικρούς και μεγάλους.

Τέλος, ο χώρος του αρχαίου θεάτρου Δημητριάδας θα συνεχίσει να φιλοξενεί επιλεγμένες θεατρικές και μουσικές παραστάσεις στην αρχαία ορχήστρα του, αλλά και στη μεγάλη πλατεία ανατολικά της αρχαίας σκηνής συνεχίζοντας να αποτελεί, όπως και κατά την αρχαιότητα, έναν χώρο έκφρασης και πολιτισμού.