Γρήγορη μετάβαση

Το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, ακόμη ένας μεγάλος αρωγός για την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου στον Ορχομενό Βοιωτίας

Σχετικά Θέατρα

ο Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη ανακοίνωσε με επιστολή του προς τον πρόεδρο του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ότι σε συνεδρίασή του το ετήσιο Συμβούλιο των Επιτρόπων του Ιδρύματος εξέτασε την αίτηση που είχε υποβάλει το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη χρηματοδότηση από το Ίδρυμα των εργασιών αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου του Ορχομενού Βοιωτίας.

Το ετήσιο Συμβούλιο των Επιτρόπων του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη εισηγήθηκε θετικά για τη καταβολή του ποσού των 70.000 ευρώ ως χορηγία, η οποία θα κατατεθεί τον Ιούλιο του 2013.

Με πολλή χαρά το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» υποδέχεται στον «κουμπαρά» (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Βοιωτίας ακόμη μια μεγάλη χορηγία.

Η χορηγία αυτή θα αξιοποιηθεί και διατεθεί για το έργο «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου του Ορχομενού Βοιωτίας».

Την παραπάνω μελέτη, όπως και τις μελέτες (τοπογραφική και αρχιτεκτονική) για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας, έχει ήδη αναθέσει το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».

Το διοικητικό συμβούλιο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ευχαριστεί θερμά το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη για τη σπουδαία αυτή χορηγία, η οποία θα συμβάλλει στην αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου του Ορχομενού Βοιωτίας.