Γρήγορη μετάβαση

Το έργο “Συντήρηση – Ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Μίεζας (Φάση Β’)” εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α.

Σχετικά Θέατρα

Το αρχαίο θέατρο της Μίεζας βρίσκεται στη θέση Μπελοβίνα του Δ. Δ. Κοπανού του Δήμου Νάουσας. Εντοπίστηκε το 1922 και ανασκάφηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του από το 1993 ως το 1995. Πρόκειται για ένα σχετικά μεγάλο επαρχιακό θέατρο, κατασκευασμένο με αρκετό υλικό σε δεύτερη χρήση. Βρίσκεται στην πλαγιά ενός χαμηλού λόφου με θέα στον κάμπο και προσανατολισμό προς ανατολικά.

Το κοίλο έχει λαξευτεί κατά το μεγαλύτερο του μέρος στο φυσικό μαλακό πωρόλιθο, πάνω στον οποίο έχουν τοποθετηθεί οι σειρές των εδωλίων. Σώζεται το μεγαλύτερο μέρος των λίθων από τις επτά πρώτες σειρές του. Λαξεύσεις στο φυσικό βράχο, ωστόσο, βεβαιώνουν την ύπαρξη τουλάχιστον 19 βαθμίδων. Τέσσερις κλίμακες ανόδου το χωρίζουν σε πέντε κερκίδες. Η ορχήστρα είναι ημικυκλικού σχήματος, επεκτείνεται όμως λίγο περισσότερο προς τη σκηνή και έχει διάμετρο 22 μέτρα.

Το σκηνικό οικοδόμημα αποτελείται από το προσκήνιο και το κύριο κτήριο της σκηνής με τα δύο παρασκήνια σε προσχώρηση. Από τη σκηνή σώζονται στο επίπεδο της θεμελίωσή της το νότιο παρασκήνιο και μικρά τμήματα τοίχων στο νότιο τμήμα της, ενώ το υπόλοιπο τμήμα λιθολογήθηκε στα μεταγενέστερα χρόνια. Η ερεύνα, όμως, έδωσε τη δυνατότητα για την αποκατάσταση της κάτοψής της με τριμερή διαίρεση των χώρων στον άξονα Β → Ν και διμερή στον άξονα Α → Δ. Πίσω από τη σκηνή αποκαλύφθηκε η ΝΔ γωνία ενός κτηρίου, το οποίο ανήκει στην ίδια οικοδομική φάση με το κύριο κτήριο της σκηνής. (Εικ. 1)

Οι χαράξεις του μνημείου αποδεικνύουν ένα ιδιόμορφο συνδυασμό χαράξεων ελληνικού και ρωμαϊκού θεάτρου, όπως μας παραδίδει ο Βιτρούβιος. Εκτός από τις χαράξεις, παρατηρείται, επίσης, ανάμειξη κατασκευαστικών, τυπολογικών και μορφολογικών στοιχείων, που χαρακτηρίζουν τόσο τα ελληνιστικά, όσο και τα ρωμαϊκά θέατρα. Το μνημείο με βάση τα παραπάνω, καθώς και τη ρωμαϊκή κεραμική που προήλθε από την ανασκαφή, χρονολογήθηκε από τους ανασκαφείς του στα πρώιμα ρωμαϊκά χρόνια. (Εικ. 2)

Η μελέτη για τη συντήρηση και την αποκατάστασή του πραγματοποιήθηκε από την ομάδα έρευνας και μελέτης υπό τον αναπληρωτή καθηγητή του Α.Π.Θ. Καραδέδο Γ. Το 2007 το έργο «Αρχαίο θέατρο Μίεζας: Έρευνα – Συντήρηση – Αποκατάσταση» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Πολιτισμική Εγνατία» του Γ΄ Κ.Π.Σ. με συνολικό προϋπολογισμό 500.000 ευρώ. Οι εργασίες υλοποιήθηκαν από τον Αύγουστο του 2007 έως και το Δεκέμβριο του 2008 με υπεύθυνο τον αρχαιολόγο της ΙΖ΄ Ε.Π.Κ.Α. Ν. Πουλακάκη και είχαν ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση με νέους λίθους της σκηνής και μέρους του κοίλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη, αισθητική αποκατάσταση μέρους των νέων λίθων και μερική συντήρηση των αρχαίων λίθων. Προέκυψαν επίσης νέα στοιχεία για την παλαιότερη φάση του θεάτρου που τοποθετείται στην ελληνιστική εποχή.

Με την υπ’ αριθμόν 959/18-02-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης το έργο «Συντήρηση – Ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Μίεζας (Φάση Β΄)» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Πράξη». (εικ. 3-4) Στις εργασίες, που πρόκειται να ξεκινήσουν εντός του 2011 με υπεύθυνο τον αρχαιολόγο Ν. Πουλακάκη, προβλέπεται η ολοκλήρωση των εργασιών αισθητικής αποκατάστασης των νέων λίθων, η συντήρηση των αρχαίων λίθων, οι αποκαταστάσεις των δαπέδων της ορχήστρας και της σκηνής και του επιπέδου του κοίλου πάνω από την 7η σειρά των εδωλίων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το θέατρο της Μίεζας θα καταστεί ένας επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος, το μόνο αποκατεστημένο θέατρο στην περιοχή της Ημαθίας και στο βορειότερο τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας.

  • Άποψη του θεάτρου της Μίεζας
  • Kάτοψη του αρχαίου θεάτρου της Μίεζας
  • Εγκεκριμένη πρόταση αποκατάστασης: αξονική τομή
  • Εγκεκριμένη πρόταση αποκατάστασης