Γρήγορη μετάβαση

ΤΕΕ: ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Για την εικαστική τουριστική ταυτότητα της Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο»

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» σχεδιάζει ένα μεγάλο έργο Ο.Χ.Ε. για τη χώρα μας, την «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα – Αθήνα – Λαύριο». Η «Τριλογία» είναι μία ισχυρή και πρωτότυπη αφήγηση που φωτίζει τη σύνθετη και την πολυεπίπεδη πραγματικότητα της κλασικής Αθήνας. Βασικός άξονας του προγράμματος θα είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας πολιτιστικής διαδρομής που θα αποκαθιστά τη σύνδεση που είχε η πόλη της αρχαίας Αθήνας με το Ιερό της Δήμητρας στην Ελευσίνα, το Λαύριο και τα ορυχεία αργύρου, καθώς και με το επίνειό της, τον Πειραιά.
Σκοπός του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι να προετοιμαστεί, με τη συμβολή του, ένα ώριμο έργο για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027 ως μια Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση. Για το σχεδιασμό του παραπάνω προγράμματος το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ήδη αναθέσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες (masterplan της διαδρομής, Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, Στρατηγικό σχεδιασμό marketing, Συγκοινωνιακή Μελέτη Διαδρομής, Παροχή τεχνικών υπηρεσιών). Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ.

Σε συνέχεια του Στρατηγικού Σχεδίου Μarketing του προγράμματος το Σωματείο προχώρησε τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 στην προκήρυξη του διεθνούς δημιουργικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της εικαστικής ταυτότητας της διαδρομής. Το σχετικό υλικό δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Διαζώματος και είναι διαθέσιμο εδώ.

Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να αναπτύξει τρία (3) παραδοτέα:
1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 (Τουριστικά λογότυπα), το οποίο θα πρέπει
να παραδοθεί μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι
και την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, οπότε συμπληρώνεται
η διορία της παράτασης που έχουμε δώσει.
2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 (Εικαστικές εφαρμογές της τουριστικής ταυτότητα), το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί έως και δύο μήνες
από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού
στους συμμετέχοντες.
3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 (Εκπόνηση εγχειριδίου για την τουριστική
ταυτότητα-branding manual), το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί έως και ένα μήνα μετά την παραλαβή του παραδοτέου
2 από την Περιφέρεια Αττικής.

Ο διαγωνισμός που προκηρύσσει το Σωματείο αφορά μόνο στο Παραδοτέο 1, για το οποίο θα χορηγήσει τρία βραβεία 5.000, 3.000 και 2.000 € στις προτάσεις που θα λάβουν κατά σειρά την υψηλότερη βαθμολογία. Εν συνεχεία, ο υποψήφιος ανάδοχος, που θα υποβάλει την πρόταση με την υψηλότερη βαθμολογία, θα πρέπει να κληθεί από την Περιφέρεια Αττικής να υλοποιήσει το Παραδοτέο 2 και το Παραδοτέο 3 στο πλαίσιο απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης του Διαζώματος, που περιλαμβάνει περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του διαγωνισμού, αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων και γενικά των απαιτήσεων του έργου, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
[email protected] . Το σχετικό e-mail θα αναγράφει ως θέμα: Πρόταση του / της ……. για το Διεθνή διαγωνισμό για την
εικαστική τουριστική ταυτότητα (destination brand) της Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο».

Ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης
1. Σκεπτικό και αντικείμενο του Έργου
Η Κίνηση Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ», στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους Ελευσίνας και Λαυρίου, προτίθεται να αναθέσει την ανάπτυξη μιας νέας ελκυστικής εικαστικής ταυτότητας για τον τουρισμό της Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής- Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο) με σκοπό να ενισχυθεί περαιτέρω η εικόνα της Αττικής και του πλούτου των εμπειριών, που προσφέρει, στην ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά. Η νέα τουριστική ταυτότητα (destination brand) θα αξιοποιηθεί σε όλες τις ενέργειες τουριστικής προβολής που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια εφεξής και που θα αφορούν στη συγκεκριμένη Πολιτιστική Διαδρομή.

Η νέα ταυτότητα απευθύνεται στην τουριστική αγορά, δηλ. στο ταξιδιωτικό/ καταναλωτικό κοινό της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και στις επιχειρήσεις που οργανώνουν και πωλούν ταξίδια (το travel trade που περιλαμβάνει επιχειρήσεις όπως tour operators, τουριστικά γραφεία, εταιρείες κρουαζιερών, γραφεία οργάνωσης συνεδρίων κοκ. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό).

Η «Τριλογία» ως νέο τουριστικό προϊόν/εμπειρία στοχεύει στην ανάδειξη όλων των πόλων, που συνέβαλαν στην ακμή της Αθήνας κατά τους κλασικούς χρόνους και κυρίως της Ελευσίνας, ως πνευματικού-θρησκευτικού κέντρου, και του Λαυρίου, ως οικονομικού- παραγωγικού κέντρου, που χρηματοδότησε την ακμή της Αθήνας.

Διευκρινίζεται, ότι το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί μια νέα ταυτότητα για την Τριλογία ως τουριστικό προορισμό. Η στόχευση της ζητούμενης τουριστικής ταυτότητας είναι επομένως αποκλειστικά στην τουριστική αγορά.

Έχει ήδη εκπονηθεί σχέδιο τουριστικού μάρκετινγκ της Τριλογίας, συμπεριλαμβανομένης της νέας στρατηγικής τινγκ, το οποίο θέτει το πλαίσιο και τις απαιτήσεις του έργου, καθώς περιγράφει τα χαρακτηριστικά της Διαδρομής και τους στόχους της διαμόρφωσής της. Επίσης, παραθέτει επιχειρήματα για τους λόγους που αξίζει κανείς να επισκεφτεί την Ελευσίνα και το Λαύριο. Το σχέδιο τουριστικού μάρκετινγκ
μπορείτε να το δείτε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες για συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ (email: [email protected] / τηλ. 210-8254256).

Το κύριο ζητούμενο του παρόντος έργου είναι να κωδικοποιηθεί επιτυχώς η τουριστική ιδιαιτερότητα αυτού του πολύμορφου προορισμού πολιτιστικού τουρισμού, τον οποίο συνιστά η Πολιτιστική Διαδρομή, μέσα από μια τουριστική ταυτότητα, η οποία:
1. θα είναι ελκυστική, θα έχει δηλ. μια αισθητική ευχάριστη και ενδιαφέρουσα για το ευρύ ταξιδιωτικό κοινό και για τους
τουριστικούς επαγγελματίες, λαμβάνοντας υπόψη, ότι η Διαδρομή απευθύνεται σε τουρίστες:
– από όλον τον κόσμο
– όλων των ηλικιών
– κάθε μορφωτικού επιπέδου
– κάθε εισοδηματικού επιπέδου
– κάθε κοινωνικής θέσης
– με πολλά διαφορετικά ειδικά ενδιαφέροντα,
– αλλά και με ιδιαίτερα πολιτιστικά ενδιαφέροντα.
2. θα είναι δυναμική, δηλ. θα ξεχωρίζει και θα αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη Διαδρομή
3. θα συμπυκνώνει εκείνο ή εκείνα τα στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά για την ευρύτερη περιοχή της Διαδρομής.
4. θα είναι διαχρονική, θα παραμείνει δηλ. ελκυστική και μετά
από μερικά χρόνια (ως προς το μήνυμα, τους συμβολισμούς και την αισθητική της).
5. θα είναι κατάλληλη για ευρεία χρήση σε όλες τις ενέργειες
μάρκετινγκ που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια όπως λ.χ. διαδικτυακή προβολή, έντυπη και ηλεκτρονική διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, παραγωγή εντύπων και χαρτών, συμμετοχή σε εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις, παραγωγή πινακίδων κοκ.

Βάσει του παραπάνω σκεπτικού ζητείται από τον ανάδοχο του παρόντος έργου να αναπτύξει τη νέα τουριστική ταυτότητα για την Τριλογία της Αττικής, η οποία αναλύεται στα εξής επιμέρους παραδοτέα:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Τουριστικό λογότυπο (3 εναλλακτικές προτάσεις)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Εικαστικές εφαρμογές της νέας τουριστικής ταυτότητας της Τριλογίας
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Εκπόνηση εγχειριδίου για τη νέα τουριστική
ταυτότητα της Τριλογίας (brand manual).

2. Αναλυτική περιγραφή των Παραδοτέων
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Λογότυπο
Ο Ανάδοχος καλείται να ετοιμάσει το λογότυπο που θα χρησιμοποιηθεί στην τουριστική καμπάνια της Περιφέρειας Αττικής για
την Τριλογία (3 εναλλακτικές προτάσεις λογοτύπου προκειμένου το ΔΙΑΖΩΜΑ να επιλέξει την επικρατέστερη ).
Ο Ανάδοχος του έργου θα διατυπώσει επίσης ένα σλόγκαν (tagline) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα για χρήση με το
τουριστικό λογότυπο.

Το τουριστικό λογότυπο πρέπει να είναι σύγχρονο, να αναδεικνύει και να τονίζει τη μοναδικότητα, την πολυμορφία και τη
μαγεία της Διαδρομής και δη των νέων πόλων της (Ελευσίνα-Λαύριο) με τρόπο ελκυστικό για τον Έλληνα και ξένο καταναλωτή, χωρίς ακαδημαϊσμό. Σημειώνεται ότι το λογότυπο που θα ετοιμαστεί, θα πρέπει να είναι ευδιάκριτο και ευανάγνωστο όταν χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά μεγέθη, με διαφορετικό χρωματικό φόντο κοκ.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Εικαστικές εφαρμογές της νέας τουριστικής ταυτότητας της Τριλογίας
Ζητείται η ετοιμασία μιας σειράς από εικαστικές εφαρμογές με βάση τη νέα τουριστική ταυτότητα της Τριλογίας , όπως θα
προκύψει από το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1. Αυτές οι εικαστικές εφαρμογές θα ενσωματώνουν το νέο λογότυπο, θα εντάσσονται σε μια κοινή αισθητική και θα συμβάλλουν ώστε να υπάρχει μια συνέπεια και μια ενιαία γραμμή σε κάθε πτυχή της παρουσίας της Τριλογίας στην τουριστική αγορά.

Στο πλαίσιο του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 2 θα ετοιμαστούν, συγκεκριμένα, οι εξής εικαστικές εφαρμογές:
– Χρωματική παλέτα: Ο Ανάδοχος του έργου καλείται να ετοιμάσει μια χρωματική παλέτα που θα περιλαμβάνει:

-τα κυρίαρχα χρώματα της Τριλογίας
– όλα τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν στο λογότυπο (βλ.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1)
– χρώματα που δημιουργούν καλαίσθητους συνδυασμούς (δίχρωμους και τρίχρωμους) και ενδιαφέρουσες αντιθέσεις με
το λογότυπο.
Για κάθε χρώμα θα πρέπει να οριστεί από τον Ανάδοχο η ταυτότητά του (όνομα χρώματος και χρωματική ανάλυση σε CMYK,
RGB και Pantone).
– Μακέτες ιστοσελίδων για το επίσημο τουριστικό portal της Τριλογίας. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα κάνει τον εικαστικό
σχεδιασμό για τις εξής ιστοσελίδες:
-Μακέτα αρχικής σελίδας (homepage) με ανοικτόχρωμο φόντο o Μακέτα αρχικής σελίδας (homepage) με σκουρόχρωμο φόντο o Μακέτα εσωτερικής σελίδας με ανοικτόχρωμο φόντο
– Μακέτα εσωτερικής σελίδας με σκουρόχρωμο φόντο
Διευκρινίζεται ότι ο Aνάδοχος δεν θα ετοιμάσει λειτουργικές ιστοσελίδες παρά μόνο τις μακέτες τους (δηλ. το εικαστικό σκέλος των ιστοσελίδων). Οι μακέτες θα βασίζονται στην ως άνω χρωματική παλέτα. Το μενού πλοήγησης και άλλα στοιχεία του portal θα δοθούν από ΔΙΑΖΩΜΑ
– Προσχέδια δύο εντύπων που απευθύνονται σε καταναλωτές, βασιζόμενα στην ως άνω χρωματική παλέτα.
– Έντυπο «pocket» (ύψος 192 mm, πλάτος 115 mm): Ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει: – Μακέτα εξωφύλλου σε δύο παραλλαγές
– Μακέτα σαλονιού σε δύο παραλλαγές
– Έντυπο μεγάλο τύπου «image brochure» (ύψος 295 mm, πλάτος 210 mm): Ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει:
– Μακέτα εξωφύλλου σε δύο παραλλαγές
– Μακέτα σαλονιού σε δύο παραλλαγές
– Δύο παραλλαγές μακέτας για ολοσέλιδες διαφημιστικές καταχωρήσεις σε περιοδικό
– Δύο παραλλαγές μακέτας για δισέλιδες διαφημιστικές καταχωρήσεις («σαλόνι») σε περιοδικό
– Δύο παραλλαγές επιστολόχαρτου που θα χρησιμοποιείται για την αλληλογραφία του Τμήματος Τουρισμού της Περιφέρεια και των Δήμων, που μετέχουν στη Διαδρομή, με τουριστικές επιχειρήσεις και τουριστικούς φορείς, για την εκτύπωση δελτίων τύπου και κάθε άλλη χρήση
– Δύο παραλλαγές κάρτας επισκεπτηρίου (business cards) για τα στελέχη του Τμήματος Τουρισμού της Περιφέρειας και των
Δήμων, που μετέχουν στη Διαδρομή, τα οποία θα έχουν επαφές με τουριστικούς επαγγελματίες και μέσα ενημέρωσης
– Δύο παραλλαγές ενός press kit, δηλ. ενός φακέλου που θα περιέχει υλικό για δημοσιογράφους
– Δύο παραλλαγές παρουσιάσεων PowerPoint για χρήση σε συνεντεύξεις τύπου, ομιλίες κοκ.
– Μακέτες για τρία προϊοντικά δώρα όπως λ.χ. τσάντες, φλασάκια USB, μαγνητάκια κοκ. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες δώρων θα δοθούν από το ΔΙΑΖΩΜΑ στον Ανάδοχο.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Εκπόνηση εγχειριδίου για τη νέα τουριστική ταυτότητα της Διαδρομής (brand manual)
Ζητείται η εκπόνηση ενός αναλυτικού εγχειριδίου, στο οποίο θα περιέχονται:
– όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά για το σύνολο του λογότυπου και των εικαστικών εφαρμογών που θα παραδώσει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο των ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 1 και 2 (όπως λ.χ. χρώματα, γραμματοσειρές, αναλογίες, κατάλληλο φόντο κοκ.)
– οδηγίες για τη σωστή χρήση όλων των προηγούμενων παραδοτέων (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1 και 2) στην ηλεκτρονική και έντυπη
επικοινωνία με την τουριστική αγορά.
Το ζητούμενο είναι αφενός να υποστηριχθεί η Περιφέρεια και οι Δήμοι, που συμμετέχουν, στο να εφαρμόσουν μια ενιαία αισθητική και φιλοσοφία σε όλες τις τουριστικές τους δράσεις, που αφορούν στη Διαδρομή, και αφετέρου να βρουν στο εγχειρίδιο ξεκάθαρες οδηγίες όλοι όσοι θα χρησιμοποιήσουν μελλοντικά τα ανωτέρω παραδοτέα (π.χ. ανάδοχοι επί μέρους προϊόντων ή δράσεων, γραφίστες, τυπογράφοι, web designers κ.λπ.).

Η γλώσσα του εγχειριδίου είναι η ελληνική. Όπου χρειαστεί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αγγλικοί τεχνικοί όροι.

Mπορείτε να δείτε το πλήρες  Newsletter του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ΕΔΩ.