Γρήγορη μετάβαση

Σύνταξη και υπογραφή του Τεχνικού Δελτίου για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ανάδειξης του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου

Σχετικά Θέατρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

23 Ιανουαρίου 2015

Συντάχθηκε και υπεγράφη το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΙΑΣΗΣ».

Στόχος της πράξης είναι να αποκατασταθεί ο ευρύτερος περιβάλλον χώρος του μνημειακού συγκροτήματος του Ασκληπιείου της Επιδαύρου, που διαθέτει αυθεντική υπόσταση και η προσφορά στους επισκέπτες μιας μοναδικής εμπειρίας: να γνωρίσουν και να βιώσουν το τι ήταν και πώς λειτουργούσε το Ασκληπιείο κατά την Αρχαιότητα, πώς η θρησκευτική λατρεία και τα στοιχεία της φύσης (θέση, κλίμα, χλωρίδα, πανίδα, νερό, ως βασικός παράγων ίασης) συνδυάστηκαν με την ανακάλυψη της ιατρικής επιστήμης. Ταυτόχρονα, η δυνατότητα της αποκατάστασης της ενδημικής βλάστησης θα επιτρέψει την άμεση σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου με το φυσικό περιβάλλον. Θα δημιουργηθεί, λοιπόν, ένας χώρος με αρχαιογνωστικό περιεχόμενο σε ισορροπία με τη βίωση του φυσικού περιβάλλοντος σε όλες τις κλίμακες, από το επίπεδο της θέασης του τοπίου ως τη μικρο-κλίμακα των φυτών και των δένδρων. Ένας χώρος, δηλαδή, με οικολογικό, μορφωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, κατάλληλος για εκπαίδευση και για περίπατο.

Το έργο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:

  • ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εξειδίκευση και ωρίμανση δράσεων και έργων ανάδειξης και ερμηνείας βιοποικιλότητας
    και φυσικού περιβάλλοντος του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου.
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Ανάδειξη της βιοποικιλότητας του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου.
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Διαδρομές περιήγησης στο φυσικό περιβάλλον του Ασκληπιείου Επιδαύρου.
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Κέντρα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης κοινού.
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Επικοινωνιακός σχεδιασμός.
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Κατασκευή κτηρίου έκθεσης για την προβολή της ολοκληρωμένης ιστορίας της ιατρικής.

DTM_1193_01

Εικ.1: Το Ασκληπιείο της Επιδαύρου.

 

DTM_1193_02

Εικ. 2: Χάρτης Διαδρομών στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου.