Γρήγορη μετάβαση

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τα αρχαία θέατρα Πλευρώνας και Οινιάδων

Σχετικά Θέατρα

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας αποφάσισε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ύψους 125.000 ευρώ για τη μελέτη ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων Πλευρώνας και Οινιάδων.