Γρήγορη μετάβαση

Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης – αρχαίων θεάτρων Οινιαδών και Πλευρώνας

Σχετικά Θέατρα

Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης
Έργο: Έρευνα και μελέτη αποκατάστασης αρχαίων θεάτρων Οινιαδών και Πλευρώνας
20 Δεκεμβρίου 2010

Διαβάστε το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης.