Γρήγορη μετάβαση

Συνεργασία μεταξύ της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα («ΕΕΛΛΑΚ») και του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ»

1 Ιουλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 01 Ιουλίου 2015 υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα («ΕΕΛΛΑΚ») και του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», με την οποία εγκαινιάζεται η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων.

Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι να διαχυθεί προς το ευρύ κοινό όλο το υλικό που έχει συγκεντρώσει το «ΔΙΑΖΩΜΑ». Μερικές από τις προτεινόμενες δράσεις είναι, επίσης, ο εμπλουτισμός της Wikipedia με λήμματα που αφορούν τα αρχαία θέατρα, η συνεργασία με τα Τμήματα Αρχαιολογίας των Πανεπιστημίων της Αθήνας και της Πελοποννήσου, με ξένες αρχαιολογικές σχολές, η οργάνωση ειδικών – εκπαιδευτικών σεμιναρίων κ.α.

dt-01072015eik1

Εικ.1: Στιγμιότυπο από την υπογραφή της σύμβασης.

dt-01072015eik2

Εικ.2 : Στιγμιότυπο από την υπογραφή της σύμβασης.