Γρήγορη μετάβαση

Συνάντηση εργασίας στην ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων Τραχώνων και Ζέας

Σχετικά Θέατρα

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησαν την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012 στα γραφεία της ΚΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ο πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κ. Σταύρος Μπένος, η Προϊστάμενη της ΚΣΤ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων, κα Στέλλα Χρυσουλάκη, η Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, κα Καρακλιούμη Μαρία, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, κος Χρήστου Στέφανος, η συνταξιούχος αρχαιολόγος της ΚΣΤ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων, κα Καζά Κωνσταντίνα και ο πρόεδρος του Ομίλου Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας (Ο.ΔΗ.Π.) Αλίμου, κος Δόγκας Δημήτρης.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανάδειξη δύο πολύ σπουδαίων αρχαίων θεάτρων: του θεάτρου των Τραχώνων και της Ζέας.

Για την ανάδειξη των δύο αυτών μνημείων θα διαθέσουν η Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών και η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, όπως δήλωσαν οι αντιπεριφερειάρχες τους, κα Καρακλιούμη Μαρία και Χρήστου Στέφανος, μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων χρηματοδότηση ύψους 100.000 ευρώ αντίστοιχα.

Η συζήτηση είχε ως στόχο την προετοιμασία για τη σύνταξη και τον καθορισμό του αντικειμένου των Προγραμματικών Συμβάσεων. Συνεπώς, όπως συζητήθηκε, θα προχωρήσει από τους αρχαιολόγους της Εφορείας η σύνταξη των δύο συμβάσεων. Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» από την πλευρά του θα βοηθήσει στην επεξεργασία και προώθησή τους.

Με την παραπάνω συνάντηση αποδεικνύεται έμπρακτα πως με την πλήρη συνέργεια του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», των θεσμικών φορέων (Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού – Εφορειών Αρχαιοτήτων), της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών η ανάδειξη των αρχαίων θεατρικών οικοδομημάτων αποκτά νέα δυναμική πορεία.

  • Συνάντηση εργασίας στην ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων Τραχώνων και Ζέας, από αριστερά διακρίνονται οι κ.κ. Στέλλα Χρυσουλάκη, Προϊστάμενη της ΚΣΤ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων, Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», Καζά Κωνσταντίνα, συνταξιούχος αρχαιολόγος της ΚΣΤ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων, Δόγκας Δημήτρης, πρόεδρος του Ομίλου Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας (Ο.ΔΗ.Π.) Αλίμου, Χρήστου Στέφανος, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Καρακλιούμη Μαρία, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών.
  • Το αρχαίο θέατρο της Ζέας