Γρήγορη μετάβαση

Συγκρότηση μη αμειβόμενης Κοινής Ομάδας Εργασίας του ΥΠΕΚΑ και του ΥΠΠΟΑ για την «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του αρχαιολογικού χώρου του Ανακτόρου της Κνωσού»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

28 Φεβρουαρίου 2015

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ», με όχημα την τεχνογνωσία που ήδη έχει αποκτήσει μετά το σχεδιασμό του αρχαιολογικού πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας, εισηγείται το σχεδιασμό και την υλοποίηση του αρχαιολογικού πάρκου της Κνωσού, με στόχο την ανάδειξη σε έναν ενιαίο περίπατο της ευρύτερης της ευρύτερης περιοχής του αρχαιολογικού χώρου του Ανακτόρου της Κνωσού.
Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς δημοσιεύτηκε η απόφαση για τη συγκρότηση μη αμειβομένης Κοινής Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του αρχαιολογικού χώρου του Ανακτόρου της Κνωσού».

Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τους κ.κ.:

  1. Γαλάνη Θεοδώρα, Αρχιτέκτονα Μηχ.- Πολεοδόμο, Προϊσταμένη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως τακτικό μέλος και συντονίστρια της Ομάδας, με αναπληρώτρια την Γούναλη Χίλντα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη του Tμήματος Διατηρητέων Κτιρίων, στην ίδια Δ/νση.
  2. Χολέβα Ελένη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών και Ρυθμίσεων της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ζωνόρου Σταυρούλα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην ίδια Δ/νση.
  3. Κουντούρη Έλενα, Προϊσταμένη της Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Γκαδόλου Αναστασία, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων στην ίδια Δ/νση.
  4. Συθιακάκη Βασιλική, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Σερπετσιδάκη Ιωάννα, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων της ίδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και οι άνθρωποί του θα είναι παρόντες και θα προσφέρουν ό,τι μπορούν για την υλοποίηση του οραματικού αυτού σχεδίου.