Γρήγορη μετάβαση

Στο αναπτυξιακό εργαλείο της ΟΧΕ (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση) Βορείων Σποράδων αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας από την Αλόννησο

Πηγή: thessaly.gov

Kώστας Αγοραστός: «Νέα έργα 50 εκατ. ευρώ για τα νησιά των Β. Σποράδων»

Ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες

Στα νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, που φέρνει στα νησιά των Σποράδων το ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης που προωθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναφέρθηκε από την Αλόννησο ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΟΧΕ (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση) Βορείων Σποράδων, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες πρόκειται να αποτελέσει το αναπτυξιακό εργαλείο της νέας περιόδου για τα νησιά, με έργα και δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν κυρίως από το ΕΣΠΑ-ΠΕΠ Θεσσαλίας.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός: «Σχεδιάζουμε το μέλλον των νησιών μας με ολοκληρωμένη στρατηγική, επιστημονική προσέγγιση και σε συνεργασία με τους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες. Παρά το μικρό πληθυσμιακό και φυσικό τους μέγεθος, τα νησιά των Σποράδων έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία για την Περιφέρεια. Τα έργα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, αναβαθμίζουν υποδομές, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενισχύουν την τουριστική ανάπτυξη και προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον. Έργα που δημιουργούν μόχλευση στην τοπική οικονομία και κοινωνία και εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας. Σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των υποβρυχίων μουσείων και καταδυτικών πάρκων που ξεκινάμε στην περιοχή, οι επενδύσεις και τα έργα της ΟΧΕ αναμένεται να ενισχύσουν την επισκεψιμότητα, να θωρακίσουν το φυσικό περιβάλλον και να δημιουργήσουν σημαντικές υποδομές ώστε τα νησιά μας να αποτελέσουν μοχλούς ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Τα έργα της ΟΧΕ

Ο προϋπολογισμός της ΟΧΕ Σποράδων αγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ και αφορά συγκεκριμένα σε:
– 22 εκατ. ευρώ για υποδομές διασύνδεσης (λιμάνια και οδοποιία)
– 7 εκατ. ευρώ για ιδιωτικές επενδύσεις και clusters
– 2 εκατ. ευρώ για start up επιχειρήσεις, αναδιοργάνωση υφισταμένων επιχειρήσεων, συμβουλευτική/κατάρτιση, κοινωνικές επιχειρήσεις
– 1 εκατ. ευρώ για Υγεία/Πρόνοια και υποδομές Εκπαίδευσης
– 3 εκατ. ευρώ για Κλιματική Αλλαγή (αντιπλημμυρικά, δάση κλπ.)
– 3 εκατ. ευρώ για Υδρεύσεις/Αποχετεύσεις
– 4 εκατ. ευρώ για Πολιτισμό και Φύση
– 1,5 εκατ. ευρώ για αναπλάσεις μέσα στις πόλεις
– 3,6 εκατ. ευρώ για πράσινα σημεία και ΣΜΑΥ (Σταθμοί Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών), μονάδες ανάκτησης βιοαποβλήτων, μελέτες και εξοπλισμό συλλογής βιοαποβλήτων
– 200.000 ευρώ για δράσεις ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας)

«Το ζητούμενο» σημειώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας «είναι να δημιουργήσουμε ένα κοινό όραμα με τη συνεργασία των τοπικών κοινωνιών και να το υλοποιήσουμε με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας η ανάπτυξη των Σποράδων αποτελεί σημαντική ευκαιρία και προτεραιότητα και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εργαστούμε όλοι».

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Νήσων Βορείων Σποράδων είναι μια αναπτυξιακή Στρατηγική στη χωρική ενότητα των Νήσων των Βορείων Σποράδων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, που σχεδιάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020, με ολοκληρωμένη προσέγγιση, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών, στην ενδυνάμωση προσέλκυσης τουριστικών και πολιτιστικών ροών, στην ανάδειξη αλλά και προστασία των πόρων, στην αύξηση της απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών στα τρία νησιά των Βορείων Σποράδων, μέσα από ένα νέο πλαίσιο αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ο.Χ.Ε. Βορείων Σποράδων που ήδη εκπονείται, είναι το «εργαλείο» για την ανάπτυξη των νησιών. Στοχεύει στην εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου που θα αποδώσει μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα στις Βόρειες Σποράδες και στη Θεσσαλία, με ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, στοχευμένες αλλά και κοινές/οριζόντιες δράσεις όπως οι ακόλουθες :

-προσέλκυσης και διαχείρισης των ροών επισκεψιμότητας
-αξιοποίησης της «οικονομίας της φήμης» (Reputation Economy)
-προστασίας – διαχείρισης φυσικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων
-βελτίωσης της προσπελασιμότητας & της ποιότητας ζωής των κατοίκων
-υποδομών και δράσεων προσβασιμότητας και αστικής αναζωογόνησης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας
-ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
-ενίσχυσης της απασχόλησης
-στήριξη της κοινωνικής συνοχής
-άλλες παρεμβάσεις

Με τη Στρατηγική της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης :
Αναγνωρίζουμε τα δυνατά και αδύναμα σημεία στα Νησιά, τις αναπτυξιακές προοπτικές αλλά και τα προβλήματα

-Με Όραμα, Σχέδιο και Συνεργασία
-Ενισχύουμε τα δυνατά σημεία, αντιμετωπίζουμε τα αδύνατα
-Σχεδιάζουμε Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης
-Συνεργαζόμαστε όλοι οι φορείς και οι πολίτες και προτείνουμε δράσεις και έργα για το Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο
-Αξιολογούμε και ιεραρχούμε, με επιστημονική προσέγγιση και σύμφωνα με τους κανόνες
-Ωριμάζουμε έργα και δράσεις για υλοποίηση στο ΕΣΠΑ 2014-2020
-Παρακολουθούμε τα αποτελέσματα με μετρήσιμους δείκτες