Γρήγορη μετάβαση

Α’ Γενική Συνέλευση : Πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση

Σχετικά Θέατρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2008

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» συγκαλεί την πρώτη Γενική του Συνέλευση το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2008 και ώρα 16.30 στην Αρχαία Μεσσήνη.

Την Κυριακή 12 Οκτ. 2008 και ώρα 11.00 θα γίνουν στην Καλαμάτα (ξενοδοχείο FILOXENIA αίθουσα Επτάνησα Ι) οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του πρώτου εκλεγμένου του Συμβουλίου.

Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση είναι :

  • Προγραμματισμός δράσεων (από 11.10.08 έως και 31.12.09)(βλ. συνημ.)
  • Προϋπολογισμός έργων (από 12.10.08 έως και 31.12.09(βλ. συνημ.)

Σύμφωνα με το Καταστατικό «…τα μέλη του Σωματείου μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε να αντιπροσωπεύονται από άλλο τακτικό μέλος. Για την αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου. Κάθε μέλος μπορεί να εξουσιοδοτεί στη Γενική Συνέλευση ένα μόνον άλλο μέλος».

Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν να θέσουν όλα τα μέλη του Σωματείου. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως και αποστέλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ταχυδρομικά (Μπουμπουλίνας 30/10682), ηλεκτρονικά ([email protected]) ή τηλεομοιοτυπικά (210/8254258) το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης.

Συγκεκριμένα, οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν έως την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ

Πληροφορίες:
Δερβένη Αννα
Τηλ. 210.82.54.256