Γρήγορη μετάβαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Των μελών του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στη 3η Γενική Συνέλευση του Σωματείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Των μελών του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στη 3η Γενική Συνέλευση του Σωματείου

Αθήνα, 27 Απριλίου 2010

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μελών του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στη 3η Γενική Συνέλευση του Σωματείου

Σας προσκαλώ στη 3η Γενική Συνέλευση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ που θα γίνει το Σάββατο 29 Μαΐου 2010 στο αρχαίο θέατρο των Οινιάδων στην Αιτωλοακαρνανία.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου
Έγκριση του οικονομικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου
Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2011
Έγκριση του προγραμματισμού των δράσεων για το έτος 2011
Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο από 01.01.2009 έως και 31.12.2009
Ο Πρόεδρος
Σταύρος Μπένος