Γρήγορη μετάβαση

Πρακτικό της Στ’ Γενικής Συνέλευσης

ΣΤ’ Γενική Συνέλευση Διαζώματος
22 Σεπτεμβρίου 2013, Πρέβεζα – Ήπειρος

Το Πρακτικό της ΣΤ’ Γενικής Συνέλευσης σε pdf

Υπογεγραμμένο Πρακτικό Γ. Συνέλευσης (Ήπειρος 2013)