Γρήγορη μετάβαση

Παρουσίαση σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» δύο νέων μελετών για το Αρχαιολογικό Πάρκο στον Ορχομενό Βοιωτίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά Θέατρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρίτη 16 Ιουλίου 2013

 1. «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου του Ορχομενού Βοιωτίας»

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 κατά τη διάρκεια της  συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ο μελετητής, αρχιτέκτων – μηχανικός, κος Θεμιστοκλής Μπιλής, παρουσίασε τη μελέτη που εκπόνησε με αντικείμενο την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου του Ορχομενού Βοιωτίας.

Υπενθυμίζουμε ότι η σύμβαση για την ανάθεση της μελέτης είχε υπογραφεί στις 19 Ιουλίου του 2012 στα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» μεταξύ του προέδρου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κου Σταύρου Μπένου και του μελετητή. Το ποσό για την αμοιβή του αντλήθηκε από τον κουμπαρά που έχει ανοίξει του «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το αρχαίο θέατρο του Ορχομενού Βοιωτίας.

Η μελέτη, η οποία περιλάμβανε σχέδια, φωτογραφίες και κείμενα, χωρίστηκε σε δύο μέρη: την Ανάλυση και την Πρόταση. Μέρη της ανάλυσης αποτελούσαν η αποτύπωση, καθώς και η μελέτη της αναπαράστασης του θεάτρου. Η μελέτη περιλαμβάνει τα σημερινά ορατά ερείπια των συνθετικών ενοτήτων που απαρτίζουν το θέατρο, την περιοχή του κοίλου του θεάτρου, της ορχήστρας και όποιες πρωιμότερες ή μεταγενέστερες κατασκευές υπάρχουν σε αυτό, καθώς και το σκηνικό οικοδόμημα και τα αρχιτεκτονικά μέλη που βρίσκονται μέσα και έξω από τον περιφραγμένο αρχαιολογικό χώρο.

Η εκπόνηση της πρότασης αξιολόγησε την ιδιαιτερότητα και το ιστορικό βάθος του μνημείου, καθώς κάτω από το κοίλο του θεάτρου βρέθηκαν μυκηναϊκό νεκροταφείο και αρχαϊκά κτίσματα. Με την πρόταση επιχειρείται τόσο η αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου (πρόταση αποκατάστασης και προστασίας του κοίλου, των κλιμάκων, του σκηνικού οικοδομήματος, των αρχαιότερων καταλοίπων με διαφορετική επίστρωση), όσο και η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου (των πρανών και του φυσικού βράχου, όπως αυτός αποκαλύφθηκε). Η πρόταση περιλαμβάνει και τη δημιουργία ενός διαδρόμου για την κίνηση των επισκεπτών και ενός πλατώματος θέασης (belvedere) στο υψηλότερο σημείο του θεάτρου. Τέλος προτάθηκε και η φύτευση του ανώτερου κοίλου του θεάτρου για να αποκατασταθεί η αρχική γεωμετρία του θεάτρου.
Η μελέτη αυτή θα παραληφθεί  μέσα στην επόμενη εβδομάδα από την Επιτροπή Παραλαβής Μελετών του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», με σκοπό να διαβιβαστεί εν συνεχεία προς έγκριση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο  του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Φωτογραφικό υλικό

 • Από την παρουσίαση της μελέτης στο Δ.Σ. του Διαζώματος

 

 1. «Πολεοδομική μελέτη τροποποίησης του σχεδίου πόλης»

Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση, ο αρχιτέκτων – πολεοδόμος, κο Δημήτρης Διαμαντόπουλος, η ομάδα του και ο τοπογράφος – μηχανικός, κος Γιώργος Αρτεμάκης, παρουσίασαν την πολεοδομική μελέτη τροποποίησης του σχεδίου πόλης του Ορχομενού Βοιωτίας.

Η ανάθεση της παραπάνω μελέτης είχε γίνει την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 στα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», παρουσία του Δημάρχου Ορχομενού Βοιωτίας, κ. Κωνσταντίνου Ξηρογιάννη και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κου Γιώργου Ζυγούρη.

Η πολεοδομική μελέτη τροποποίησης του σχεδίου πόλης του Ορχομενού Βοιωτίας αντιμετώπισε όλες τις ανάγκες για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου, ενώ κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της έγιναν από τους μελετητές συνεχείς διαβουλεύσεις με τους τοπικούς φορείς, ώστε να αποφευχθούν όλες οι πιθανές αντιδράσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι και οι δύο μελέτες είχαν ανατεθεί μεταξύ και άλλων μελετών στο πλαίσιο της μελέτης εκπόνησης του αρχαιολογικού πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας.

 • Από την παρουσίαση
 • Από την παρουσίαση
 • Απόσπασμα χάρτη από τη Πολεοδομική μελέτη τροποποίησης του σχεδίου πόλης
 • Προτεινόμενη πολεοδομική μελέτη (κυκλοφοριακή οργάνωση, οδικό δίκτυο κ.α.)
 • Η ήδη εγκεκριμένη από το Κ.Α.Σ. προμελέτη για το αρχαιολογικό πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας

 

Λίγα λόγια για το Project στον Ορχομενό Βοιωτίας

Αναθέσεις μελετών για το θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας.

 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε στον αρχιτέκτονα, Διαμαντόπουλο Δημήτρη και την ομάδα του, την εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου, το οποίο εκτός από το αρχαίο θέατρο θα συμπεριλαμβάνει και το σπουδαίο Μυκηναϊκό Ταφικό μνημείο (Θησαυρός του Μινύα) και ένα βυζαντινό ναό, σημείο αναφοράς του 10ου αιώνα (Παναγία της Σκριπούς). Η προμελέτη του αρχαιολογικού πάρκου εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
 • Επίσης, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε την τοπογραφική μελέτη για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου, την οποία εκπόνησε ο τοπογράφος μηχανικός, κος Αρτεμάκης Νίκος και έχει ήδη ολοκληρωθεί.
 • Για την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου ανατέθηκε από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στον αρχιτέκτονα, Θεμιστοκλή Μπιλή, η εκπόνηση σχετικής μελέτης. Τέλος η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος διαθέτει χρηματοδότηση, ύψους 50.000,00€, στο ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α μέσω Προγραμματικής Σύμβασης για τις ανάγκες της αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου.
 • Με χρηματοδότηση από την Προγραμματική Σύμβαση ανατέθηκε, επίσης, στον αρχιτέκτονα, κο Θεμιστοκλή Μπιλή, η εκπόνηση μελέτης για το έργο «Ανασκαφική έρευνα και αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Βοιωτίας.
 • Τέλος ανατέθηκαν από το σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” οι συμπληρωματικές μελέτες για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου (πολεοδομική μελέτη τροποποίησης του σχεδίου πόλης, σύνταξη πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων, τοπογραφική μελέτη, σύνταξη μελέτης οδοποιίας / οδοί – κόμβος) στους μελετητές, κ.κ. Αρτεμάκη Γιώργο και Νίκο Μάνη, τοπογράφους μηχανικούς και στον Δημήτρη Διαμαντόπουλο, αρχιτέκτονα – πολεοδόμο (εκπρόσωπο της μελετητικής Εταιρείας “Πλειάς Α.Ε.”), καθώς και η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου στον ηλεκτρολόγο – μηχανολόγο, κο Στέφανο Νικολάου.

Μετά την παράδοση και των υπόλοιπων μελετών και την έγκρισή τους από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, θα ανοίξει  ο δρόμος για την έναρξη των διαδικασιών ένταξης της υλοποίησης του αρχαιολογικού πάρκου σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ε.Σ.Π.Α.

Το παράδειγμα του Ορχομενού Βοιωτίας αποδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο ότι με τη συνέργεια όλων των φορέων και των πολιτών μπορούν να γίνουν θαύματα στην ανάδειξη των μνημείων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε μια πόλη, με τη δημιουργία ενός αρχαιολογικού πάρκου.

Δείτε και το αντίστοιχο δελτίο
http://orchomenos-press.blogspot.gr/2013/07/14-o.html