Γρήγορη μετάβαση

Παραλαβή μελέτης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ – ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΙΟΥ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ»

Σχετικά Θέατρα

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» παρέλαβε τη μελέτη του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ – ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΙΟΥ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ», προκειμένου εν συνεχεία να την προωθήσει προς έγκριση στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τη μελέτη είχε αναθέσει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην κα Γεωργία Μακρυνόρη, αρχιτέκτονα – μηχανικό. Τη μελετητική ομάδα αποτέλεσαν οι κ.κ. Γεωργία Μακρυνόρη, αρχιτέκτων MSC, Ε.Μ.Π., Σωτήρης Βογιατζής, Δρ. αρχιτέκτων Ε.Μ.Π., ως σύμβουλος, Άννα Αρβανιτάκη, Δρ. πολιτικός μηχανικός και Κωνσταντίνος Καστανιάς, Η/Μηχανολόγος. Αντικείμενο της ανατιθέμενης μελέτης ήταν η Α΄ φάση της αποκατάστασης κτηρίου κελιών-πρεσβυτέριου.

Της παραλαβής της μελέτης προηγήθηκε παρουσίαση από το μελετητή τόσο του μνημείου, όσο και των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Η ανάθεση της εν λόγω μελέτης ήταν αναγκαία για την ωριμότητα του έργου του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας και την ένταξή του στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020.