Γρήγορη μετάβαση

Παραλαβή της μελέτης του Τελεστηρίου Ελευσίνας

Σχετικά Θέατρα

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» παρέλαβε τη μελέτη του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του Τελεστηρίου της Ελευσίνας», προκειμένου εν συνεχεία να την προωθήσει προς έγκριση στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τη μελέτη είχε αναθέσει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην αρχιτέκτονα – μηχανικό, κα Ελένη -Άννα Χλέπα. Το ποσό για την αμοιβή του μελετητή, ύψους 20.000 ευρώ διαθέτει μέσω χορηγίας η Εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια», την οποία το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης και ανάδειξης του Τελεστηρίου (σε επίπεδο οριστικής μελέτης).

Της παραλαβής της μελέτης προηγήθηκε παρουσίαση από το μελετητή τόσο του μνημείου, όσο και των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παραβρέθηκαν οι κ.κ. Σουλάκη Ράνια, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια», Καλλιόπη Παπαγγελή, αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, υπεύθυνη για τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.

Υπενθυμίζουμε ότι για το έργο «Προκαταρτικές εργασίες, τεκμηρίωση και ανάδειξη του Τελεστηρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας» η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής διέθεσε μέσω προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης χρηματοδότηση, ύψους 100.000 ευρώ, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμβάλλουν στην αποκατάσταση αυτού του σπουδαίου μνημείου.

  • Αεροφωτογραφία του Τελεστηρίου.