Γρήγορη μετάβαση

Παραλαβή ηλεκτρολογικής προμελέτης για τον ηλεκτροφωτισμό του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Μεσσήνης

Σχετικά Θέατρα

22 Φεβρουαρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 παρελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» η ηλεκτρολογική προμελέτη για τον ηλεκτροφωτισμό του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Μεσσήνης. Η ανάθεση της παραπάνω προμελέτης καλύπτεται από την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος «Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», ύψους 10.000 ευρώ προς το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».

Η προμελέτη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που εκπονήθηκε αφορά την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και σχεδίαση των απαραίτητων υποδομών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Μεσσήνης. Αφού η προμελέτη εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, θα υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης της υλοποίησής της μέσω τυο Ε.Σ.Π.Α. Την επιστημονική εποπτεία της μελέτης είχαν οι κ.κ. Πέτρος Θέμελης, ομότιμος Καθηγητής Αρχαιολογίας, Αντιπρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και Διευθυντής της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και η κα Ελένη Μαΐστρου Δρ. Αρχιτέκτων, Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στο Ε.Μ.Π.

Με τη μελέτη αυτή, τέθηκαν οι προδιαγραφές για την επιλογή των κατάλληλων φωτιστικών σωμάτων που θα επιτρέψουν το φωτισμό των μνημείων και των αντίστοιχων διαδρομών επισκεπτών. Επίσης, μελετήθηκε και σχεδιάστηκε το σύστημα διανομής της ηλεκτρικής ισχύος. Σύμφωνα με την προμελέτη η εποπτεία όλων των εγκαταστάσεων θα γίνεται μέσω ενός Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου-Διαχείρισης (BMS). Παράλληλα σχεδιάστηκαν οι απαραίτητες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (Data-τηλέφωνα, Wi-Fi, μεγάφωνα, CCTV, σύστημα αυτόματης ξενάγησης) και τέθηκαν οι προδιαγραφές για τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Η προμελέτη, εκτός από τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες του αρχαιολογικού χώρου σε υποδομές, προβλέπει και πιθανές εγκαταστάσεις για τις μελλοντικές ανάγκες του χώρου.

Δείτε φωτογραφικό υλικο: Εικ. 1: Αρχαίο θέατρο Μεσσήνης, Εικ. 2: Μερική άποψη του αρχαιολογικού χώρου της Μεσσήνης.

Hλεκτρολογική προμελέτη για τον ηλεκτροφωτισμό του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Μεσσήνης.