Γρήγορη μετάβαση

Παρακατάθεση από το σωματείο Διάζωμα της αποζημίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης Σερρών

Σχετικά Θέατρα

Ένα ακόμη βήμα μας φέρνει πιο κοντά στην ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης του ακινήτου στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης, όπου εντοπίζεται το αρχαίο θέατρό της. Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 362 / 24-11-14 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων) η ειδοποίηση για την παρακατάθεση της αποζημίωσης από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου (ιδιοκτησίας Δημ. Κωνσταντινίδη) για αρχαιολογικούς σκοπούς στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης Σερρών.

Η δημοσίευση αυτή ακολούθησε την κατάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία) του ποσού των 5.685,18 ευρώ (ποσό στο οποίο ορίστηκε από το νόμο η αποζημίωση της απαλλοτρίωσης).

Με τη δημοσίευση του Φ.Ε.Κ. καλείται η ΚΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων να ειδοποιήσει τους φερόμενους ιδιοκτήτες, όπως εντός δέκα ημερών προσέλθουν στα γραφεία της Εφορείας και υπογράψουν το σχετικό πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής του απαλλοτριωθέντος ακινήτου.

Η χαρά μας είναι μεγάλη, καθώς για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται πως με τη δύναμη των συνεργειών μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των υπηρεσιών του με το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» μπορούν να γίνουν μικρά θαύματα στην ανάδειξη μεγάλων μνημείων.