Γρήγορη μετάβαση

Ορχομενός Βοιωτίας, δημόσια αρχαιολογία και τοπική κοινωνία

Σχετικά Θέατρα

Το καλοκαίρι του 2016 πραγματοποιήθηκε στον Ορχομενό μια έρευνα με στόχο την συλλογή της γνώμης της τοπικής κοινωνίας για τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής και για το αρχαιολογικό πάρκο. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ‘The development of the archaeological park of Orchomenos in Boeotia, Greece: An investigation into decision-makers’ view and the local community’s opinion and expectations’ της αρχαιολόγου, Εύας Μαρκάτου στο πανεπιστήμιο του Leiden στην Ολλανδία.

Απαντήθηκαν 543 ερωτηματολόγια (10% του συνολικού πληθυσμού) από την τοπική κοινωνία του Ορχομενού, τα οποία έπειτα από συστηματική μελέτη έδειξαν πολύ σημαντικά στοιχεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν το στενό δέσιμο μεταξύ των κατοίκων της πόλης του Ορχομενού με τους αρχαιολογικούς χώρους και ιδιαιτέρως με την Μονή της Παναγιάς Σκριπού.

Επιπλέον το 71% της τοπικής κοινωνίας δήλωσε ότι γνωρίζει για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου και το 92% είναι θετικά προσκείμενη προς αυτό.

Τέλος, υψηλά ποσοστά συγκεντρώθηκαν στις ερωτήσεις σχετικά με την επιθυμία της τοπικής κοινωνίας για επιπλέον ενημέρωση (77% επιθυμεί να ενημερώνεται για την πορεία των εργασιών) και σχετικά με την διάθεσή τους να συμμετέχουν με κάποιο τρόπο στις διαδικασίες υλοποίησης (50% απάντησε θετικά και 35% ίσως).

Με αφορμή την έρευνα αυτή, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της Δημόσιας Αρχαιολογίας (public archaeology), έγινε το πρώτο βήμα να ακουστεί η φωνή της τοπικής κοινωνίας και να συμμετέχουν οι κάτοικοι εκφράζοντας την γνώμη τους, τις ανησυχίες τους και τον ενθουσιασμό τους στη συνολική προσπάθεια που γίνεται στον Ορχομενό.

Τα αποτελέσματα της έρευνάς της παρουσίασε η κα Μαρκάτου στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017. Ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου, χαρακτήρισε την εργασία πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα και τα αποτελέσματά της πολύ ενδιαφέροντα.

  • Αναμνηστική φωτογραφία της κας Eύας Μαρκάτου μετά την παρουσίαση της διπλωματικής της στο Διάζωμα.