Γρήγορη μετάβαση

Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της μελέτης του έργου «Στερέωση και ανάδειξη θεάτρου αρχαίας Καρθαίας Κέας»

Σχετικά Θέατρα

11 Σεπτεμβρίου 2015

Ολοκληρώθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος η εκπόνηση της μελέτης του έργου «Στερέωση και ανάδειξη θεάτρου αρχαίας Καρθαίας Κέας». Τη μελέτη εκπόνησαν η κα Λουκία Λάσκαρη, αρχιτέκτων – μηχανικός και οι συνεργάτες της, κα Δήμητρα Μαυροκορδάτου, αρχιτέκτων – μηχανικός του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων αρχαίας Καρθαίας Κέας» και κα Τάνια Πανάγου, αρχαιολόγος του έργου.

Την Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου 2015 παρουσιάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και παρελήφθη η παραπάνω μελέτη, παρουσία της προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων αρχαίας Καρθαίας Κέας», κας Ευαγγελίας Σημαντώνη – Μπουρνιά, Ομ. Καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας.

Η πρόταση στερέωσης και ανάδειξης του θεάτρου της Καρθαίας αποσκοπεί στην επίλυση των βασικών προβλημάτων παθολογίας, ανάδειξης, διαχείρισης και επισκεψιμότητας του μνημείου.

Οι γενικές αρχές της πρότασης είναι:

 • Περιορισμός των επεμβάσεων αποκατάστασης και συμπλήρωσης στις απόλυτα αναγκαίες για τη διασφάλιση του μνημείου από περαιτέρω φθορές και παραμορφώσεις και για μια διδακτική παρουσίασή του.
 • Σεβασμός της αυθεντικότητας του μνημείου.
 • Αντιστρεψιμότητα των επεμβάσεων.
 • Διατήρηση και ανάδειξη των ιστορικών φάσεων του θεάτρου και του λουτρού.
 • Διάκριση των νέων, αποκαθισταμένων στοιχείων από τα αρχαία, με τρόπο που να αρμόζει αισθητικά στο σύνολο.

Οι βασικοί στόχοι της πρότασης είναι:

Α) Η συντήρηση/προστασία του μνημείου και η ανάσχεση της δράσης φθοροποιών παραγόντων. Προτείνονται οι παρακάτω δράσεις:

 • Συγκόλληση και ανάταξη αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών
 • Σταθεροποίηση των κατά τόπους σωζόμενων εδωλίων στα μεσαία και ανώτερα τμήματα του κοίλου, όπου έχουν καταστραφεί οι υποκείμενες σειρές τους, με συμπληρώσεις θεμελίου, εδωλίων και αναλημμάτων κοίλου
 • Κάλυψη του ευπαθούς κλιμακωτού θεμελίου του κοίλου με κονίαμα

Β) Η ανάδειξή του μνημείου, προκειμένου να γίνεται αντιληπτή η γεωμετρία του. Προτείνονται οι παρακάτω δράσεις:

 • Επανένταξη αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών
 • Επιλεγμένες συμπληρώσεις και αποκαταστάσεις των απογυμνωμένων περιοχών του κοίλου και της σκηνής

Γ) Η επισκεψιμότητα.

 • Προτείνονται οι παρακάτω δράσεις:
 • Κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, σε επίπεδο πρόσβασης και κίνησης των επισκεπτών στο θέατρο.

Υπενθυμίζουμε ότι τα χρήματα για την ανάθεση της μελέτης αντλούνται από τον «κουμπαρά» – ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό – που έχει ανοιχθεί από το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το αρχαίο θέατρο της Καρθαίας Κέας. Ο «κουμπαράς» ενισχύθηκε με την ευγενική χορηγία, ύψους 15.000 ευρώ, του κου Θανάση Μαρτίνου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Eastern Mediterranean Maritime Limited, αλλά και τη χορηγία του Συλλόγου «ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Ο ΚΕΙΟΣ», ύψους 500 ευρώ και απλών πολιτών, τους οποίους όλους ευχαριστούμε θερμά.

dt-2015karthaia2

Εικ. 1: Αρχαίο θέατρο Καρθαίας Κέας.