Γρήγορη μετάβαση

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απαλλοτρίωσης του αγρού που περιλαμβάνει το ανατολικό τμήμα του αρχαίου θεάτρου

Σχετικά Θέατρα

28 Ιουλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι εργασίες αποκατάστασης έχουν σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο τμήμα του αρχαίου θεάτρου της Απτέρας. Οι εργασίες περιλάμβαναν:

  • τη συμπλήρωση του χαμηλότερου τμήματος του κοίλου με την επανατοποθέτηση περισυλλεγμένων εδωλίων σε ομόλογες θέσεις και την κατασκευή και τοποθέτηση νέων μελών από φυσικό λίθο,
  • τη συντήρηση των τοίχων της σκηνής, την αναστήλωση του προσκηνίου,
  • την ανάταξη πεσμένων λιθοπλίνθων του αναλήμματος της δυτικής παρόδου,
  • την αποκάλυψη της δυτικής παρόδου και τμήματος της λιθόστρωτης οδού ελληνιστικής περιόδου που οδηγούσε σε αυτή, καθώς και την αποκάλυψη του δυτικού τμήματος του περιμετρικού αναλημματικού τοίχου του κοίλου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης του παρακείμενου στα ανατολικά αγρού το οποίο περιλαμβάνει το ανατολικό τμήμα του αρχαίου θεάτρου, συνεχίζονται οι εργασίες που από την περασμένη χρονιά είχαν διακοπεί. Στη διαδικασία της απαλλοτρίωσης συνέβαλε καταλυτικά το διάζωμα. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την συνέχιση της αποκάλυψης του ανατολικού τμήματος του περιμετρικού αναλημματικού τοίχου του κοίλου και της κλίμακας που οδηγούσε στο κοίλο καθώς και τη συνέχιση της αποκάλυψης της λιθόστρωτης οδού ελληνιστικής περιόδου που περιτρέχει το ανατολικό όριο του θεάτρου.

Η ολοκλήρωση των εργασιών στον απαλλοτριωμένο αγρό θα εξασφαλίζει την πρόσβαση στο κοίλο από την ανατολική πλευρά μέσω της λιθόστρωτης οδού και της κλίμακας ανόδου στο κοίλο όπως αυτό συνέβαινε στην αρχαιότητα ενώ παράλληλα θα επιτρέψει τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης διαδρομής που θα περιτρέχει το μνημείο και θα βοηθά στην ορθότερη αντίληψη του σχήματος και της γεωμετρίας του μνημείου.

Η ήπια διαμόρφωση του χώρου και η οργάνωση των διαδρομών περιήγησης που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της αποκάλυψης της περιμέτρου του μνημείου και των παρόδων, θα αξιοποιεί τις αρχαίες οδούς, το ανάγλυφο του εδάφους και τη βλάστηση της περιοχής.

Στόχος είναι να παραδοθεί στο κοινό το μοναδικό θέατρο της δυτικής Κρήτης το οποίο θα φιλοξενεί επιλεγμένες παραστάσεις με μέγιστο αριθμό καθήμενων θεατών στα λίθινα εδώλια τους 500.

dt-28082015eik1

Εικ.1 : Τοποθέτηση εδωλίου με βαθμίδα.

dt-28072015eik2

Εικ.2 : Το κοίλο κατά τη διάρκεια των εργασιών αναστήλωσης.