Γρήγορη μετάβαση

Οι εργασίες της περιόδου 2012-2013 στο αρχαίο θέατρο Μυτιλήνης

Σχετικά Θέατρα

Το αρχαίο θέατρο της Μυτιλήνης είναι χτισμένο στις δυτικές παρυφές της αρχαίας πόλης, στο λόφο της Αγίας Κυριακής. Τα παλαιότερα σωζόμενα αρχιτεκτονικά μέλη υποδεικνύουν ότι το μνημείο κτίσθηκε στους πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους. Η μορφή στην οποία σώζεται σήμερα αντιστοιχεί στην τελευταία οικοδομική φάση του, την υστερορωμαϊκή.

Θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα του αρχαίου κόσμου. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο (Βίος Πομπήιου 42.4), ο Πομπήιος αντέγραψε το σχέδιό του στο θέατρο που έχτισε στη Ρώμη το 55 π.Χ. και αποτέλεσε έτσι το πρότυπο των ρωμαϊκών θεάτρων.

Κατά τα έτη 2012-2013 πραγματοποιήθηκαν στο αρχαίο θέατρο της Μυτιλήνης από τα στελέχη της Κ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων οι ακόλουθες εργασίες:

1.       Μόνιμη αρίθμηση με λάξευση σε 500 περίπου ακέραια αρχιτεκτονικά μέλη του θεάτρου που βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο. Η εργασία έγινε από την συμβασιούχο μαρμαροτεχνίτρια της Κ΄ Ε.Π.Κ.Α., κ. Ευγενία Ντόγκα.

1.       Εκκρεμεί η αρίθμηση σε 400 ακόμη ακέραια θραύσματα και σε εκατοντάδες μικρότερα θραύσματα.

2.       Σχεδίαση 45 διαφορετικών αρχιτεκτονικών μελών κυρίως από το σκηνικό οικοδόμημα και τις παρόδους σε κάτοψη, τομή και όψη, κλίμακα 1:10 & 1.20. Η σχεδίαση έγινε από τις μόνιμες σχεδιάστριες της Κ΄ Ε.Π.Κ.Α. κ. Δέσποινα Βάρρου, κ. Μαίρη Κοκκινοφόρου, κ. Λένα Μακρέλλη.

3.       Εκκρεμεί η σχεδίαση περίπου 20 διαφορετικών αρχιτεκτονικών μελών – κατ’ εκτίμηση.

4.       Έναρξη τοπογράφησης με σύγχρονες τεχνικές και έλεγχος των παλαιών τοπογραφικών.

5.       Εκτενής φωτογράφηση – γενικές και ειδικές λήψεις – του μνημείου και των αρχιτεκτονικών μελών.

6.       Δημιουργία ειδικής Βάσης Δεδομένων, στην οποία καταγράφονται όλες οι πληροφορίες για κάθε αρχιτεκτονικό μέλος ξεχωριστά.

7.       Εύρεση στις αποθήκες του Αρχ/κου Μουσείου Μυτιλήνης όλων των αξιόλογων κινητών ευρημάτων από τις παλαιότερες ανασκαφές (από το 1958, 1967, 1972).

8.       Συγκέντρωση όλων των αρχιτεκτονικών σχεδίων του θεάτρου από παλαιότερες έρευνες.

9.       Συγκέντρωση των επιγραφών του θεάτρου.

10.   Βιβλιογραφική έρευνα για τα αρχαία θέατρα κυρίως της Μικράς Ασίας με τα οποία παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες.

11.   Συγγραφή λήμματος για το αρχαίο θέατρο σε λεύκωμα έκδοσης του Επιμελητηρίου Λέσβου (ελληνικά / αγγλικά).

12.   Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μουσική και θέατρο στην αρχαία πόλη της Μυτιλήνης», σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς κ. Χρυσούλα Καμπουράκη (καθηγήτρια μουσικής) και κ. Χριστίνα Σαμίου, καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας. Την Τετάρτη 15 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε προκαταρτική επίσκεψη/παρουσίαση στους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 11ου δημοτικού σχολείου Μυτιλήνης και την Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 επίσκεψη των μαθητών στο αρχαιολογικό μουσείο Μυτιλήνης και πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος στο αρχαίο θέατρο Μυτιλήνης.

Οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιήθηκαν υπό το συντονισμό και την επίβλεψη του αρχαιολόγου της Κ΄ Ε.Π.Κ.Α., Δρ. Γιάννη Κουρτζέλλη, με προϋπολογισμό της υπηρεσίας, χωρίς κάποια  επιπλέον χρηματοδότηση

Στα άμεσα σχέδια της Υπηρεσίας είναι η διενέργεια επιλεκτικών δοκιμαστικών τομών στο κοίλο του θεάτρου για την αναγνώριση των δομικών του χαρακτηριστικών (κλίμακες, διαζώματα, εδώλια ή αποτυπώματα της υπόβασης). Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία έρευνα στο κοίλο του θεάτρου.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ήταν από την πρώτη στιγμή και παραμένει αρωγός στην ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Μυτιλήνης.

  • Άποψη της ορχήστρας και του σκηνικού οικοδομήματος
  • Άποψη του θεάτρου με τον περιβάλλοντα χώρο