Γρήγορη μετάβαση

Οι εργασίες στο πρώτο αρχαίο θέατρο της Λάρισας στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α.

Σχετικά Θέατρα

Στο πρώτο αρχαίο θέατρο της Λάρισας, με χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α. (2007-2013) θα πραγματοποιηθούν εργασίες, οι οποίες στόχο έχουν την άμεση σταθεροποίηση και εξυγίανση της επιφάνειας των μαρμάρινων, όσο και των πώρινων μελών που βρίσκονται στο χώρο του κυρίως θεάτρου, του σκηνικού οικοδομήματος, καθώς και στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των διάσπαρτων μελών (διάσπαρτα σκηνικού οικοδομήματος και περιμετρικά της ορχήστρας).

Παράλληλα θα επιτευχθεί η αισθητική αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών μελών ώστε να δημιουργηθεί καλύτερη και πληρέστερη εικόνα του μνημειακού συνόλου.

Ειδικότερα, θα εκτελεστούν:

1.       Εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού των μαρμάρινων και πωρολιθικών επιφανειών από ρύπους με ειδικό βιοκτόνο.

2.       Στερεώσεις με επιφανειακούς εμποτισμούς, οι οποίοι δεν είχαν πραγματοποιηθεί στο έργο του Γ’ ΚΠΣ, καθώς και αισθητικές εξομαλύνσεις.

3.       Συγκόλληση θραυσμάτων ή απολεπίσεων που θα προκύψουν από νέες ταυτίσεις, κυρίως από το διάσπαρτο υλικό, το οποίο βρίσκεται ταξινομημένο σε ειδικό χώρο διάσπαρτων ΒΔ του θεάτρου.

4.       Συντήρηση μελών που αφορά, κυρίως, στην πλήρωση ρηγμάτων ή ρωγμών με ένεμα.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες με στόχο την καλύτερη προβολή, αναγνωσιμότητα και ανάδειξη του μνημείου:

1. Αποκατάσταση του χώρου πλησίον της δυτικής παρόδου του θεάτρου με την δημιουργία πρανούς ύστερα από απομάκρυνση των θεμελίων των οικοδομών που κατεδαφίστηκαν στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ και στη συνέχεια επιχωμάτωση. Με την επέμβαση αυτή το μνημείο αναβαθμίζεται αισθητικά, ενώ παράλληλα μειώνονται και οι πιθανοί κίνδυνοι καταρρεύσεων των χωμάτινων όγκων στο σημείο αυτό.

2. Στον υπό διαμόρφωση χώρο στάθμευσης για ΑΜΕΑ θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες κατά μήκος της εισόδου επί της οδού Μητροπολίτου Αρσενίου και περιμετρικά του μνημείου. Σημειώνεται ότι θα τοποθετηθούν πινακίδες ειδικών προδιαγραφών για ΑΜΕΑ.

3. Παραγωγή έντυπου οδηγού του μνημείου με φωτογραφίες και ενημερωτικών φυλλαδίων. Προβλέπεται ειδική έκδοση των παραπάνω και στο σύστημα  Braille.

4. Εγκατάσταση εργοταξιακού οικίσκου εξοπλισμένου κατάλληλα για τις ανάγκες της συντήρησης στο χώρο των διάσπαρτων του λόφου.

5. Αεροφωτογράφιση του μνημείου στο σύνολο του, καθώς και των επί μέρους τμημάτων του, εργασία η οποία κρίνεται άκρως απαραίτητη κατ’ αρχήν για την αποτύπωση της σημερινής κατάστασης του μνημείου.

Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού του μνημείου και του ευρύτερου χώρου από φερτά υλικά καθώς και εργασίες διευθέτησης του πρασίνου, λόγω της μη λειτουργίας του εργοταξίου επί διετίας.

Παράλληλα από τον πρόεδρο της Επιστημονική Επιτροπής του αρχαίου θεάτρου, κ. Αθανάσιο Τζιαφάλια και τον αρχιτέκτονα μηχανικό και επιβλέποντα του έργου, κ. Δημήτριο Καραγκούνη, συντάσσονται εξειδικευμένες μελέτες που αφορούν στην αποκατάσταση  των κλιμακίδων του κυρίως θεάτρου και του επιθέατρου, καθώς και την Α΄ φάση αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος.

Σημειώνεται επίσης ότι από τους ανωτέρω συντάχθηκε πρόσφατα μελέτη αισθητικής παρέμβασης στην ανατολική πάροδο, η οποία υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το Κ.Α.Σ.

Τέλος σε άριστη συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων συντάχθηκε, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το  Κ.Α.Σ. μελέτη κατασκευής κλίμακας καθόδου στο μνημείο από την οδό Βενιζέλου καθώς και ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ.

Το σύνολο των εγκεκριμένων από το Κ.Α.Σ. μελετών θα ενσωματωθεί στην πρώτη τροποποίηση του ΤΔΕ και η υλοποίησή τους θα επιφέρει αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού με επιπλέον 1.500.000,00€.