Γρήγορη μετάβαση

Ξενάγηση του Διαζώματος στο μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα

Αφιέρωμα στην επίσκεψη των μελών του Διαζώματος στο μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα, στα πλαίσια της Ζ’ Γενικής Συνέλευσης του σωματείου “Διάζωμα” στη Θεσσαλία.

Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα

Βιντεοσκόπηση: Φώτης Κουτρουμπής