Γρήγορη μετάβαση

Ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»

Σχετικά Θέατρα

 

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι ανοιχτές προκλήσεις για το καινοτόμο πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου». Με τις προσκλήσεις αυτές ξεκινούν οι δράσεις για τη σταδιακή υλοποίηση ενός προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 37.302.000 ευρώ που περιλαμβάνει 37 έργα και δράσεις.

Το πρόγραμμα αυτό είναι το πρώτο στην Ελλάδα που έλαβε προέγκριση, στην ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές – τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Απασχόλησης – στις 27 Νοεμβρίου 2013 και τώρα μετά τη δημοσίευση των προσκλήσεων αρχίζει η εφαρμογή του.

Είναι η μεγαλύτερη στιγμή του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» από την ίδρυσή του. Όλο το συσσωρευμένο επιστημονικό και βιωματικό «συλλογικό κεφάλαιο» του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» επενδύθηκε στη διαμόρφωση της πρότασης για τη δημιουργία της πρώτης επώνυμης πολιτιστικής διαδρομής της χώρας, με επίκεντρο τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου. Ύστερα από μακρά διαβούλευση δύο ετών, στην οποία συμμετείχαν τρία Υπουργεία (Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Τουρισμού) και η Περιφέρεια Ηπείρου, διαμορφώθηκε και υποβλήθηκε στα αρμόδια κοινοτικά όργανα το πιλοτικό πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου». Ο θρίαμβος, δηλαδή, με άλλα λόγια, της συνέργειας της κοινωνίας των πολιτών με όλο το θεσμικό οπλοστάσιο της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το παραπάνω πρόγραμμα αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση της Περιφέρειας Ηπείρου, που συνδυάζει πολιτισμό, τουρισμό, υποδομές και συνέργειες με επιχειρήσεις που παράγουν τοπικά προϊόντα στο σύνολο της Ηπείρου.

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας εξέδωσε τρείς προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, σχετικά με παρεμβάσεις σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και με τη σύνδεση και βελτίωση πρόσβασης σε αυτούς, όπως προβλέπεται στο πιλοτικό πρόγραμμα.

Ειδικότερα, οι προσκλήσεις αφορούν τις θεματικές προτεραιότητες:

Ø       Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (ΚΘΠ 58), συνολικής δημόσιας δαπάνης 17.000.000 €

Ø       Εθνικές οδοί (ΚΘΠ 22), συνολικής δημόσιας δαπάνης 15.000.000 €

Ø       Περιφερειακές, τοπικές οδοί (ΚΘΠ 23), συνολικής δημόσιας δαπάνης 600.000 €

Για τη θεματική προτεραιότητα «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (ΚΘΠ 58)» ως ειδικοί στόχοι τίθενται:

Ø       η προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου της Περιφέρειας, με σκοπό τη συμβολή των μνημείων στην τουριστική ανάπτυξη των περιοχών

Ø       η συνύπαρξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με δράσεις σύγχρονου πολιτισμού, καθώς και ενέργειες προβολής των πολιτιστικών στοιχείων της Περιφέρειας

Ø       η αποκατάσταση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της Ηπείρου για τη δημιουργία ενός επώνυμου πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος.

Στη θεματική προτεραιότητα «Εθνικές Οδοί (ΚΘΠ 22)» τίθεται ως ειδικός στόχος η ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης, μνημείο της Unesco, με την παράκαμψη της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Πρέβεζας, που σήμερα διέρχεται από τον αρχαιολογικό χώρο και τον διχοτομεί.

Στη θεματική προτεραιότητα «Περιφερειακές, τοπικές οδοί (ΚΘΠ 23)», στόχος είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου πρόσβασης στους αρχαιολογικούς χώρους Δωδώνης, Κασσώπης και Γιτάνων.