Γρήγορη μετάβαση

Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Δήλου

Σχετικά Θέατρα

Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου του 2011 ξεκίνησαν οι επί τόπου εργασίες για τη μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Δήλου. Επικεφαλής μελετητής, σύμφωνα με τη σύμβαση που ανατέθηκε από το ΔΙΑΖΩΜΑ,  είναι ο κ. Κωνσταντίνος Ζάμπας (πολιτικός μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π.).
Αρχικώς πραγματοποιήθηκε η τεκμηρίωση (αναγνώριση, θέση, διαστάσεις, σχεδίαση κ.λ.π.) των πολλών εκατοντάδων διάσπαρτων λίθων, οι οποίοι βρίσκονται στο κοίλο στη μετανασκαφική κατάσταση των αρχών του 20ου αιώνα μετά τις μεγάλες ανασκαφές Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής.
Για τη σχεδίαση χρησιμοποιήθηκε το σχεδιαστικό υπόβαθρο της μελέτης των Ph. Fraisse, J – Ch. Moretti, Le Théâtre, Exploration Archéologique De Délos XLII, EFA 2007, ψηφιακό αντίγραφο του οποίου παραχωρήθηκε στο μελετητή από τη Γαλλική Σχολή.Στην πρώτη φάση των εργασιών ο μελετητής είχε την πολύτιμη συνδρομή του υπεύθυνου αρχαιολόγου της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ, κ. Π. Χατζηδάκη, ο οποίος εκτός από τη φιλοξενία που  παρέσχε στη μελετητική ομάδα εντός του χώρου, διέθεσε τεχνικό προσωπικό της Εφορείας για ένα πρώτο καθαρισμό του κοίλου από την πυκνότατη βλάστηση (εικ. 2). Παράλληλα με την τεκμηρίωση του κοίλου οι εργασίες προχώρησαν στην τεκμηρίωση του άκρου του νότιου αναλήμματος της παρόδου, το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμορροπίας, λόγω υποσκαφής του βράχου θεμελίωσης κάτω από τον πρώτο γωνιόλιθό του.
Στην επόμενη φάση των εργασιών, τον Σεπτέμβριο, θα γίνει η κύρια εργασία τεκμηρίωσης, που είναι η λεπτομερέστατη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κοίλου και η νέα σχεδίαση του σε κλίμακα 1/20. Η μελέτη αποκατάστασης σύμφωνα με τη σύμβαση θα παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2012.
Το ΔΙΑΖΩΜΑ ευχαριστεί θερμά το μελετητή κο Κωνσταντίνο Ζάμπα και την ομάδα του, την ΚΑ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων και τον υπεύθυνο αρχαιολόγο κο Παναγιώτη Χατζηδάκη, αλλά και τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή για την πολύ καλή συνεργασία τους.

  • Συνολική άποψη του κοίλου του αρχαίου θεάτρου
  • Στιγμιότυπο από τον καθαρισμό του μνημείου
  • Άποψη του νοτίου αναλήμματος της παρόδου