Γρήγορη μετάβαση

Ξεκίνησαν οι εργασίες αναστήλωσης στο αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος

Σχετικά Θέατρα

Ξεκίνησε ήδη το έργο «Αναστήλωση και αποκατάσταση τμημάτων του αρχαίου θεάτρου Δημητριάδος και συνολική βελτίωση του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου, με το ποσόν των 750.000 Ευρώ.