Γρήγορη μετάβαση

Κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου για το αρχαίο θέατρο της Αμφίπολης

Σχετικά Θέατρα

 

Mε την υπ’ αριθμόν 18/14-04-2010 πράξη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου κρίθηκε αναγκαία η αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνη του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, ακινήτου (ιδιοκτησίας Δημ. Κωνσταντινίδη) στο αρχαίο θέατρο Αμφίπολης Σερρών.

Ακολούθως προωθήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, κου Παύλου Γερουλάνου, με την οποία ζητείται η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου από το Υπουργείο Οικονομικών.

Τη δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ, θα καλύψει το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».