Γρήγορη μετάβαση

3η επιστολή για την 9η Γενική Συνέλευση.

Σχετικά Θέατρα

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Αγαπητά μας μέλη,

Η 9η Γενική Συνέλευση του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» είναι προ των πυλών και φροντίζουμε, προκειμένου να σας εξασφαλίσουμε ένα πλούσιο και δημιουργικό τριήμερο στην πόλη του Ναυπλίου, του  Άργους και την Επίδαυρο.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 9ης  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών της 9ης Γενικής Συνέλευσης, πέρα από τα καθιερωμένα θέματα που προβλέπονται από το καταστατικό του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», θα προτείνουμε και την τροποποίηση του καταστατικού, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο από 7μελές να γίνει 9μελές. Συνεπώς, η ημερήσια διάταξη της 9ης Γενικής Συνέλευσης διαμορφώνεται ως εξής:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θ΄ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

A) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

«ΑΡΘΡΟ 15. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη. Το Δ. Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και από πέντε (5) μέλη. Η θητεία του ορίζεται τετραετής. Σε μέλη του Συμβουλίου είναι δυνατό να ανατίθενται ειδικές αρμοδιότητες ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.».

Συγκρότηση σε Σώμα του Δ. Σ.

Τα εκλεγμένα μέλη του Δ. Σ. συνέρχονται μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή τους, με πρωτοβουλία και πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, και εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του Καταστατικού του Σωματείου τα δύο αναπληρωματικά μέλη που πήραν τις περισσότερες ψήφους (δηλαδή την 8η και 9η θέση) θα καταλάβουν τις δύο θέσεις τακτικών μελών, προς συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το τροποποιηθέν Καταστατικό.
«Συνεδριάσεις, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ. Σ.»

Εδάφιο 1: Το Δ. Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ. Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου».

Εδάφιο 2: Συνεδριάσεις μπορούν να γίνονται και με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει τουλάχιστον τα 5/9 των μελών του Συμβουλίου και οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος να βρίσκονται στον ίδιο χώρο και, σε περίπτωση που ο Γ. Γραμματέας δεν ευρίσκεται στο χώρο ή απουσιάζει, να τηρεί τα πρακτικά ένα μέλος εκ των παρόντων.

Εδάφιο 4: Αν ο αριθμός των μελών του Δ. Σ. μειωθεί κάτω των πέντε (5) συγκαλείται έκτακτη Γ. Σ. για την συμπλήρωση των κενών θέσεων. Η θητεία των μελών του Δ. Σ. που εξελέγησαν με αυτό τον τρόπο λήγει μετά το πέρας της τετραετίας για την οποία έχει εκλεγεί το Δ. Σ.

Κατά τα λοιπά ισχύει το Καταστατικό ως έχει.

Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα 7 σταυρών κατά ανώτατο όριο για το Διοικητικό Συμβούλιο και  3 σταυρών κατά ανώτατο όριο για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Γ) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016.
Έγκριση οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού έως την 31η Αυγούστου του 2016.
Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2017.
Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2017.
Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2015.

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, καθώς οι φετινοί μας υποψήφιοι τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και για την Ελεγκτική Επιτροπή είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι και έχουν φρέσκες ιδέες για το μέλλον του Διαζώματος. Για να τους γνωρίσετε και εσείς καλύτερα έχουμε αναρτήσει τα βιογραφικά τους σε διακριτό σημείο στην ιστοσελίδα μας (http://www.diazoma.gr/GR/Page.asp?id=1533 ). Επίσης, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν στο σώμα μέσω μιας πεντάλεπτης εισήγησης τις ιδέες και τις προτάσεις τους.

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι ο κόσμος του, τα μέλη του, οι φίλοι του… Στο «ΔΙΑΖΩΜΑ»  είμαστε μία οικογένεια. Χρόνο με το χρόνο ωριμάζουμε πνευματικά.  Αυτή την ωριμότητα θα ζήσουμε τόσο το βράδυ της Παρασκευής στο αρχαίο θέατρο του Άργους, όσο και το Σάββατο το βράδυ στο μικρό θέατρο της Επιδαύρου. Έχουμε ετοιμάσει δύο μαγικές βραδιές σε δύο επιβλητικούς αρχαιολογικούς χώρους με όμορφα, μουσικά και θεατρικά, δρώμενα.

Επίσης, αξιόλογοι άνθρωποι θα μας μιλήσουν για την εμπειρία τους στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και θα μας παρουσιάσουν το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ανάδειξης του Ευρύτερου Χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου: ένα ταξίδι στο περιβάλλον της ίασης», το οποίο σχεδιάζουμε όλοι οι αρμόδιοι φορείς.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ … «ΔΙΑΖΩΜΑΤΙΚΟΥΣ»:

Για τη μεγαλύτερη επιτυχία της Συνέλευσής μας έχουμε τροποποιήσει ελαφρώς το αρχικό μας πρόγραμμα, το οποίο σας αποστέλλουμε εκ νέου (Συν. 1)
Φέτος, η συμμετοχή των μελών και των φίλων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στη Γενική μας Συνέλευση είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, για το λόγο αυτό εξασφαλίσαμε για τη διαμονή μας 10 διαφορετικά ξενοδοχεία. Προκειμένου να διευκολυνθεί  η άφιξή μας στα ξενοδοχεία, σας παρακαλούμε θερμά να επιβιβαστείτε  στο πούλμαν που γραφεί το όνομα του ξενοδοχείου σας.
Ξεκινούμε την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. από τα  γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». Τα πούλμαν θα μας περιμένουν στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου (κάθετο της οδού Μπουμπουλίνας). Υπενθυμίζουμε ότι για όσους χρησιμοποιήσουν δικό τους μέσο θα υπάρχει δυνατότητα μετακίνησής τους για τα τοπικά δρομολόγια με πούλμαν που διαθέτει το «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Υπολογίζουμε να φθάσουμε στα ξενοδοχεία  γύρω στις 12:00 μ.μ. Στην είσοδο κάθε ξενοδοχείου θα σας περιμένουν οι εθελοντές του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». Όσοι είστε ταμειακώς εντάξει θα βρείτε τους σάκους με το υλικό της Γενικής Συνέλευσης και τη διαπίστευσή σας στα δωμάτια σας. Οι υπόλοιποι θα παραλάβετε το σάκο από τους εθελοντές μας στην είσοδο κάθε ξενοδοχείου. Οι διαπιστεύσεις θα είναι απαραίτητες το Σάββατο το απόγευμα στο μικρό  θέατρο της Επιδαύρου και την Κυριακή το πρωί στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης στο ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ».
Αμέσως μετά θα ενημερωθείτε από τη reception του ξενοδοχείου για το δωμάτιό σας. Υπενθυμίζουμε ότι το πρωινό, το γεύμα και το δείπνο συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του ξενοδοχείου.
Όλα τα γεύματα θα παρατίθεται στο ξενοδοχείο που θα διαμένετε. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα ξενοδοχεία:

α) Victoria, οι διαμένοντες στο οποίο θα δειπνήσουν στο ξενοδοχείο King Othon.
β) Xenon οι διαμένοντες στο οποίο θα γευματίσουν-δειπνήσουν στο ξενοδοχείοo King Othon.
γ) Nafsimedon, οι διαμένοντες στο οποίο θα γευματίσουν και θα δειπνήσουν στο ξενοδοχείο PARK.
δ) ΕΛΕΝΑ οι διαμένοντες στο οποίο θα γευματίσουν και θα δειπνήσουν στο ξενοδοχείο PARK.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου εθελοντές του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» θα βρίσκονται κοντά σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.
Το νερό σε όλο το οδοιπορικό μας (πούλμαν, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.) θα είναι χορηγία της εταιρίας ΒΙΚΟΣ Α.Ε., εταιρικού μέλους του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», την οποία και ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή υποστήριξή της.
Τέλος, έχουμε καλά νέα για τον καιρό. Όπως φαίνεται από τις προβλέψεις του μετεωρολόγου και μέλους του σωματείου μας, κ. Θοδωρή Κολυδά ο καιρός θα είναι σύμμαχός μας κατά τη διάρκεια της 9ης Γενικής Συνέλευσης. Προβλέπονται ασθενείς άνεμοι, ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή τοπική συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 30 βαθμούς, ενώ το βράδυ από 18 έως 20 βαθμούς. Σε κάθε περίπτωση δεν ξεχνάμε να πάρουμε μαζί μας μια ζακέτα. Εμείς έχουμε φροντίσει, ώστε φέτος ο σάκος να περιέχει και μία ομπρέλα για ήλιο και για βροχή!

Καλή αντάμωση,

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Μπένος