Γρήγορη μετάβαση

Η συνέντευξη της Υπουργού Λυδίας Κονιόρδου με αναφορά στο Διάζωμα

H εφημερίδα Αυγή φιλοξενεί στην ιστοσελίδα της την συνεντευξη της Υπουργού Πολιτισμού Λυδίας Κονιόρδου η οποία κάνει αναφορά στο Διάζωμα.

Λυδία Κονιόρδου: «Χρειαζόμαστε εξορθολογισμό και συναινέσεις απέναντι στις προκλήσεις της νέας εποχής»

” Μέσα από τον σεβασμό του Διαζώματος στο έργο και στην ακεραιότητα των αρχαιολόγων μου αποκαλύφθηκε ακόμα πιο πολύ το μέγεθος και η προσφορά του έργου των αρχαιολόγων του υπουργείου και να αντιλαμβάνομαι το σπουδαίο έργο που συντελείται και στις ανασκαφές, και στις αναστηλώσεις και συντηρήσεις. Αυτό το έργο θα ήθελα να επικοινωνηθεί στους συμπολίτες μας που μπορεί να μην το γνωρίζουν ή να το παίρνουν σαν αυτονόητο. ”

Το Διάζωμα δεν απορροφά χρήματα από το Δημόσιο. Αντίθετα προσφέρει με τη διάφανη, εθελοντική συγκέντρωση χρημάτων τη δυνατότητα να προχωράει το ΥΠΠΟΑ σε έργα ανάδειξης θεάτρων και αρχαιολογικών χώρων με την αποκλειστική ευθύνη και εποπτεία των επιστημόνων και υπηρεσιών του υπουργείου. Δεν επιβάλλει, προτείνει. Ανταποκρίνεται στις πρωτοβουλίες περιφερειών που θέλουν να προσφέρουν μέρος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαθέτουν σε έργα που συνδέονται με αρχαιολογικούς χώρους, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές που θέτει το υπουργείο, που αυτό γνωρίζει πώς θα αναδειχθούν σωστά οι χώροι και τα μνημεία.