Γρήγορη μετάβαση

Η πρόταση του Διαζώματος για την δημιουργία μιας πολιτιστικής διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου

Σχετικά Θέατρα

 

Ο Γιάννης Ζηρίνης καταθέτει τις εντυπώσεις του για την πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ύστερα από την παρουσίασή της στην ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές-τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Απασχόλησης.

Η πρόταση του Διαζώματος για την δημιουργία μιας πολιτιστικής διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου που θα αποτελεί ένα πρότυπο τουριστικό προϊόν αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. H Περιφέρεια Ηπείρου την ενσωμάτωσε στον σχεδιασμό της για την Νέα Προγραμματική Περίοδο- το νέο ΕΣΠΑ δηλαδή το Υπ. Πολιτισμού την υποστηρίζει έμπρακτα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει το ενεργό ενδιαφέρον της. Η πρώτη φάση του όλου εγχειρήματος που αφορά τις υποδομές και τις ήπιες δράσεις που είναι απαραίτητες για την δημιουργία του ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος παρουσιάστηκε στις 27 Νοεμβρίου από την Περιφέρεια Ηπείρου στην ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές-τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Απασχόλησης.

Η πρόταση απέσπασε πολύ θετικά σχόλια και από τις δύο πλευρές . Τονίστηκε η σημασία της ολοκληρωμένης προσέγγισης της πρότασης : οδικές υποδομές και σήμανση, έργα αναστήλωσης, ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων για τα μνημεία , τηλεπικοινωνιακές υποδομές, πιστοποίηση τοπικών επιχειρήσεων και ένταξή τους σε δίκτυο, κατάρτιση όσων θα εργάζονται στο δίκτυο. Τονίστηκε επίσης ότι αποτελεί μια δράση-οδηγό για την βιώσιμη ανάπτυξη κάθε περιφέρειας της χώρας καθόσον συνδυάζει ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος, κινητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων και συνεργασία με την υγιή επιχειρηματικότητα που τελικά θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και άνοδο του βιοτικού επιπέδου.

Γιάννης Ζηρίνης
Μέλος Διαζώματος
Σύμβουλος Υπουργείου Ανάπτυξης