Γρήγορη μετάβαση

Η πρόσκληση-προκήρυξη του Υπουργείου Πολιτισμού για τις “Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης”

Σχετικά Θέατρα

Με σκοπό την αξιοποίηση της πρόσκλησης-προκήρυξης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για τις “Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης” πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 διευρυμένη συνάντηση των εκπροσώπων της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Πολιτισμού, των Προϊσταμένων των κατά τόπους εφορειών και πολιτιστικών φορέων και συλλόγων.

Η πρόταση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ήταν να επωφεληθούν από την “ευεργετική” αυτή προκήρυξη οκτώ αρχαία θέατρα: Άβδηρα, Γίτανα, Αμφίπολη, Νικόπολη, Κασσώπη, Ερέτρια, Μικροθήβες, Φερές.

Στο γόνιμο διάλογο που ακολούθησε, συζητήθηκε η προοπτική απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού (νέων, ανέργων, γυναικών) σε εργασίες στα παραπάνω θέατρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις και την εποπτεία των αρμόδιων αρχαιολόγων για το κάθε μνημείο.

Σε αυτό το τόσο σημαντικό εγχείρημα που προωθεί το Υπουργείο Πολιτισμού, το ΔΙΑΖΩΜΑ θα είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων συμβάλλοντας τόσο σε ενημέρωση όσο και σε τεχνογνωσία.