Γρήγορη μετάβαση

Η πρόοδος των εργασιών στο αρχαίο θέατρο του Καβιρείου Θήβας

Σχετικά Θέατρα

Οι εργασίες στο αρχαίο θέατρο του Καβιρείου της Θήβας βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 13 Δεκεμβρίου 2013 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση, με την οποία η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέλαβε να χρηματοδοτήσει με το ποσό των 50.000 ευρώ το πρόγραμμα για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου.
Με την παραπάνω χρηματοδότηση θα καλυφθούν τα εξής:

 • Αρχαιολογικός καθαρισμός του συνόλου των αποκαλυφθέντων αρχαιοτήτων, ανασκαφική έρευνα, όπου αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο.
 • Μελέτη αποτύπωσης, τοπογράφησης του αρχαιολογικού χώρου, καθώς και του κατακείμενου αρχαιολογικού υλικού.
 • Πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση και αεροφωτογράφιση.
 • Χαρτογράφηση της φθοράς. Διάγνωση της φθοράς (μελέτη υλικών). Αποτίμηση παλαιότερων επεμβάσεων.
 • Μελέτη του αρχαίου συστήματος απορροής υδάτων και ενδεχομένως, εργασίες επισκευής του, ώστε να επαναλειτουργήσει.
 • Κατεδάφιση του παλαιού οικίσκου που είχε κτιστεί κατά τις ανασκαφικές έρευνες και κατασκευή στεγάστρου για το αρχαιολογικό υλικό που βρίσκεται στο χώρο.
 • Σήμανση – ενημερωτικές πινακίδες.

Αναλυτικότερα σε εξέλιξη βρίσκονται οι ακόλουθες εργασίες:

Α) Πραγματοποιείται ανασκαφικός καθαρισμός στο σύνολο του αρχαίου θεάτρου στο Ιερό των Καβίρων, καθώς και του ναού, ο οποίος αργότερα κτίστηκε κοντά στο θέατρο.Β) Πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού του νότιου άκρου του λιθόκτιστου αγωγού. Δεν κατέστη δυνατόν να αποκαλυφθούν τα όρια της δεξαμενής, καθώς η φερτή επίχωση έχει αρκετό πάχος.Γ) Εντοπίσθηκε συνονθύλευμα οικοδομικού υλικού που, σωρευμένο Β του περιβόλου (στο τμήμα εντός της ορχήστρας) και Ν της τομής με τα κατάλοιπα του βωμού. Διακρίνονται λίθινα τμήματα που φέρουν σταγόνες, λίθοι αδρά δουλεμένοι και τμήματα κεραμίδων. Η επίχωση που κάλυπτε το εν λόγω ήταν φερτή (χαλαρής σύστασης), ενώ πατούν σε σκληρότερο έδαφος που δεν αφαιρέθηκε. Κατά τη διάρκεια των εργασιών έγινε φωτογράφηση. Στις παλαιότερες φωτογραφίες των Γερμανών ανασκαφέων δεν υπάρχει κι από όσο φαίνεται είχαν φτάσει σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που έχει φτάσει σήμερα η ανασκαφή. Αφαιρείται μόνο η χαλαρή-φερτή επίχωση, πάχους 0,10μ. περίπου.Δ) Πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού εντός της ορχήστρας του αρχαίου θεάτρου.Ε) Καθαρίστηκε ο χώρος του σηκού του ναού. Στη ΝΔ γωνία του εντοπίσθηκε νάιλον κάτω από τους λίθους, ενδεχομένως να πρόκειται για εργασίες που έγιναν στο παρελθόν. Ο καθαρισμός και η αποχωμάτωση του ναού ολοκληρώθηκαν, μένει να πραγματοποιηθεί καθαρισμός της επιφάνειας του Β τοίχου.

 • Γενική λήψη του ναού από Δ-ΒΔ
 • Γενική λήψη από Δ του ναού και του περιβόλου.
 • Λήψη από Ν. περίβολος του ναού που χωροθετείται εντός της ορχήστρας.
 • Νότιο άκρο του λιθόκτιστου αγωγού.
 • Φωτογραφία κατά τις εργασίες αποχωμάτωσης του Ν άκρου του αγωγού.
 • Εντός του χώρου του σηκού του ναού.
 • Γενική λήψη της ορχήστρας του θεάτρου από A.
 • Γενική λήψη από A, στα αριστερά της φωτογραφίας διακρίνονται οι πρόσφατες εργασίες καθαρισμού, εντός της ορχήστρας.
 • Γενική λήψη του ναού μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και αποχωμάτωσης.
 • Γενική λήψη του ναού από ΒA.
 • Συνονθύλευμα οικοδομικού υλικού που εντοπίσθηκε.