Γρήγορη μετάβαση

Η Νέα και η Κεντρική Οδός: Δύο νέα εταιρικά μέλη του σωματείου «Διάζωμα»

11 Σεπτεμβρίου 2015

Το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με πολύ μεγάλη χαρά καλωσορίζει στην οικογένεια του δύο νέα Εταιρικά μέλη, τη ΝΕΑ και την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ.

Η ΝΕΑ ΟΔΟΣ, η εταιρία που έχει αναλάβει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, την εκμετάλλευση και τη συντήρηση του έργου Παραχώρησης «Ιόνια Οδός», θα είναι στο εξής Εταιρικό μέλος του σωματείου με ετήσια συνδρομή το ποσό των 3.000 ευρώ.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ, η εταιρία που έχει αναλάβει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, την εκμετάλλευση και τη συντήρηση του έργου Παραχώρησης «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος – Ε65», θα είναι στο εξής Εταιρικό μέλος του σωματείου με ετήσια συνδρομή το ποσό των 2.000 ευρώ.

Στρατηγικός στόχος και των εταιριών δύο εταιριών είναι η αρμονική ένταξη των αυτοκινητοδρόμων στο περιβάλλον και η συνεχής προσπάθεια προστασίας και ανάδειξης του πλούτου κάθε περιοχής. Συνεπώς οι πρωτοβουλίες και δράσεις του Διαζώματος ταυτίζονται με τη φιλοσοφία και την καθημερινή τους προσπάθεια.

Επιπλέον, καθώς η περιφέρεια της Ηπείρου αποτελεί για τις εταιρείες αυτές προτεραιότητα, αποφάσισαν να υποστηρίξουν το πρόγραμμα Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου αναλαμβάνοντας μέσω της Νέας Οδού το κόστος, ύψους 10.000€ για την εκπόνηση μελέτης υποβάθρου που θα καταγράφει τα πιθανολογούμενα έσοδα της διαδρομής σε επίπεδο (α) μακροοικονομικό, (β) φορέα διαχείρισης της διαδρομής, και (γ) επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα που θα τον στηρίζουν.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά τη ΝΕΑ και την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ για τη συμβολή τους στο έργο του σωματείου.

Logo_NeaOdosLogo_KentrikiOdos