Γρήγορη μετάβαση

Εξόφληση συνδρομής προς το Διάζωμα

paypal_logo

Οδηγίες χρήσης PayPal:

 •  Πατήστε το κουμπί “Συνδρομή”, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία, εξόφλησης της συνδρομής σας.
 •  Θα μεταφερθείτε στη σελίδα “Εξόφληση ετήσιας συνδρομής” της υπηρεσίας Paypal.
 • Στην αντίστοιχη φόρμα η οποία εμφανίζεται…
 • Στο πεδίο “Donation amount” συμπληρώστε το ποσό της συνδρομής σας (για το τρέχον έτος συμπληρώνετε 100, για τυχόν προηγούμενες οφειλές προσθέτετε αναλόγως)
 • Πατήστε στο πληκτρολόγιό σας το κουμπί “Enter”. Το ποσό δίπλα στη ένδειξη “Total” θα πρέπει να αντιστοιχεί στο ποσό που θέλετε να καταθέσετε.
 • Στο πεδίο “Email” συμπληρώνετε το email που αντιστοιχεί στο λογαριασμό σας.
 •  Στο πεδίο “Password” συμπληρώνετε το αντίστοιχο password σας.
 • Πατήστε “Login”.
 •  Έχετε εισέλθει στον PayPal λογαριασμό σας.
 •  Ακολουθήστε τα βήματα τα οποία εμφανίζει η υπηρεσία PayPal και ολοκληρώστε την εξόφληση της συνδρομής σας.
 • Μετά την ολοκλήρωση ή μη της διαδικασίας, θα ενημερωθείτε από αντίστοιχες σελίδες του Διαζώματος.