Γρήγορη μετάβαση

Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου στο χώρο της Αμφίπολης

Σχετικά Θέατρα

Στις 28 Μαρτίου του 2013 δημοσιεύτηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με την υπ’ αριθμόν 100/ 28-03-2013 Φ.Ε.Κ. (τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων) η Κοινή Υπουργική Απόφαση της κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου στο χώρο της Αμφίπολης Σερρών για αρχαιολογικούς σκοπούς και ειδικότερα προκειμένου να διεξαχθεί στο μέλλον η ανασκαφή για την αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου της Αμφίπολης. Την Κ.Υ.Α. συνυπογράφουν οι κ.κ. Ιωάννης Στουρνάρας, υπουργός Οικονομικών και Κωνσταντίνος Τζαβάρας, αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η απαλλοτρίωση κηρύχτηκε υπέρ του Δημοσίου και η δαπάνη θα βαρύνει το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Η δαπάνη θα προσδιοριστεί δικαστικά.

Η Αμφίπολη ήταν κατά την αρχαιότητα στρατηγικής σημασίας αποικία των Αθηναίων, κοντά στις εύφορες εκβολές του ποταμού Στρυμόνα και στα χρυσοφόρα κοιτάσματα του όρους Παγγαίου. Η ίδρυση της Αμφιπόλεως το 438/437 π.Χ., στην εποχή του Περικλή, από τον Αθηναίο στρατηγό Άγνωνα, υπήρξε μεγάλη επιτυχία για τους Αθηναίους, των οποίων μόνιμος στόχος ήταν η εξασφάλιση του ελέγχου της πλούσιας ενδοχώρας του Στρυμόνα και των μεταλλείων του Παγγαίου. Η επιτυχία τους ωστόσο υπήρξε και πάλι βραχύχρονη, αφού στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του Πελοποννησιακού Πολέμου (422 π.Χ.) η Αμφίπολη αποσκίρτησε από την μητρόπολη Αθήνα και παρέμεινε αυτόνομη πόλη ως την ένταξή της στο Βασίλειο της Μακεδονίας από τον Φίλιππο Β΄ (357 π.Χ.).

Η θέση του αρχαίου θεάτρου της Αμφίπολης είναι ακριβώς δίπλα στο γυμνάσιο της αρχαίας Αμφίπολης, γνωστό για τον περίφημο Όρκο των Εφήβων. Στο παρελθόν είχαν γίνει δοκιμαστικές τομές και είχε εντοπισθεί η ορχήστρα του θεάτρου. Στο χώρο της ορχήστρας υπάρχει σήμερα το ελαιοπερίβολο, το οποίο απαλλοτριώνεται. Είναι πιθανό ένα μεγάλο μέρος των εδωλίων να είναι προστατευμένο κάτω από το έδαφος. Μετά την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης του ακινήτου θα ξεκινήσουν ξανά οι ανασκαφικές εργασίες, οι οποίες θα συνδυαστούν με τηλεπισκόπηση, προκειμένου να εντοπιστεί ποιο κομμάτι του θεάτρου σώζεται και τί εργασίες απαιτούνται για την ανάδειξή του. Η περιοχή αναφέρεται από τους ντόπιους «Περιοχή Σκαλάκια» από παλιά κλίμακα του γυμνασίου που η Εφορεία προστατεύει με τη διατήρησή τους σε κατάχωση (καλύπτονται από μικρό στρώμα χώματος).