Γρήγορη μετάβαση

Γεωφυσική διασκόπηση στο θέατρο της αρχαίας Άσκρης – Ανοίγει ο δρόμος για την αποκάλυψη

Σχετικά Θέατρα

Ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη αποκάλυψη του θεάτρου της αρχαίας Άσκρης μετά την υπογραφή σύμβασης για την πραγματοποίηση του προγράμματος: «Γεωφυσική διασκόπηση στο θέατρο της Αρχαίας Άσκρης».

Με τη σύμβαση, που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Αλιάρτου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανατίθεται στον καθηγητή του ΑΠΘ, κο Γρηγόριο Τσόκα το πρόγραμμα, με σκοπό την ανίχνευση και χαρτογράφηση των θαμμένων αρχιτεκτονικών λειψάνων του αρχαίου θεάτρου. Το πρόγραμμα αυτό θα πραγματοποιηθεί σε άμεση συνεργασία με τη Θ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, υπό την επιστημονική επίβλεψη των κ.κ. Αλεξάνδρας Χαραμή (προϊσταμένη της Θ’ Εφορείας) και Δήμητρας Οικονόμου (αρχαιολόγου της Θ’ Εφορείας).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, ο οποίος ανέρχεται στα 8.650 ευρώ, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου για το έτος 2012.

Η αρχαία Άσκρη ήταν πολίχνη της Βοιωτίας στη χώρα των Θεσπιέων, στα ριζά του Ελικώνα. Σύμφωνα με τους μύθους, η πόλη ιδρύθηκε από τον Οίοκλο και τους Αλωάδες προς τιμήν της μητέρας του Οιόκλου, νύμφης Άσκρας. Έγινε γνωστή ως πατρίδα του Ησιόδου.

Μέρος του θεάτρου της αρχαίας Άσκρης είχε αποκαλυφθεί κατά τις ανασκαφές που έγιναν το 1890. Ωστόσο το αρχαίο θέατρο δεν έχει ακόμη ερευνηθεί συστηματικά. Από το κοίλον του το μόνο σημείο που έχει ερευνηθεί είναι το σκηνικό οικοδόμημα.