Γρήγορη μετάβαση

Αρχαιολογικός χώρος Κασσώπης

Σχετικά Θέατρα

Πολιτιστική δράση στο πλαίσιο του “Κοινωνικού Σχολείου” και της Κίνησης Πολιτών “Διάζωμα”

2ο ΓΕΛ Λευκάδας – Τάξη: Β’ Λυκείου

dem-20052015

pdf

Παρουσίαση της Πολιτιστικής δράσης – επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο Κασσώπης

Αεροπεριήγηση στον Αρχαιολογικό χώρο της Κασσώπης

Παρακολουθήστε παρακάτω Βίντεο με αεροπεριήγηση του Αρχαιολογικού χώρου της Κασσώπης

Cassopi Ancient Theatre by Andreas Aravanis on sketchfab.