Γρήγορη μετάβαση

Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας Ολοκλήρωση της αναστήλωσης και ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου

Σχετικά Θέατρα

Τον Αύγουστο του 2009 ολοκληρώθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους οι εργασίες αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου της Μαρώνειας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των έργων «Αρχαιολογικές Εργασίες Ανάπλασης Ανάδειξης Αρχαιολογικών Χώρων Ν.Δ. Ροδόπης. Αρχαιολογικός χώρος Μαρώνειας – Ισμάρου» του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ποσό 1.573.000 €) και «Προστασία – Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου και Ρωμαϊκής Αγοράς Μαρώνειας» του Ε. Π. «Πολιτισμός» (ποσό 550.000 €). Επιπλέον χρηματοδότηση ποσού € 100.000 («Εργασίες αναστήλωσης αρχαίου θεάτρου Μαρώνειας 2009») δόθηκε από το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι).Οι εργασίες περιλάμβαναν κυρίως: συντήρηση των τοίχων της σκηνής, συντήρηση και ανάταξη των λίθινων εδωλίων του κοίλου, συγκολλήσεις με οπλισμούς από τιτάνιο, τοποθέτηση των διάσπαρτων εδωλίων σε ομόλογες θέσεις, κατασκευή και τοποθέτηση τριών σειρών νέων λίθινων εδωλίων ώστε να αποκατασταθεί η γεωμετρία του αρχαίου θεάτρου.Για την ολοκλήρωση της αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου απαιτούνται οι εξής εργασίες, οι οποίες έχουν εγκριθεί με την ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/768/40744/20.07.09 απόφαση:

-Συντήρηση του τοίχου του προσκηνίου.

-Κατασκευή και τοποθέτηση των συμπληρωμάτων που υπολείπονται.

-Ανάδειξη της ελληνιστικής φάσης:

  • Υποδήλωσή της με τη διακριτική (εκθεσιακή) τοποθέτηση των προεδριών στην κάτω απόληξη της κεντρικής κατεστραμμένης κερκίδας.
  • Διαμόρφωση ανοιγμάτων στην επίχωση της ορχήστρας με επικάλυψη από υαλοπίνακες, ώστε να είναι δυνατή η θέαση της ελληνιστικής υποδομής με τις εγχάρακτες σημείες.
    Για τις ανάγκες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του αρχαίου θεάτρου εκπονήθηκε μελέτη ανάδειξης, η οποία εγκρίθηκε με την ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/19659/685/3/11/10 απόφαση και περιλαμβάνει τα εξής:
  • Κατασκευή κτιρίου στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου στο οποίο στεγάζονται: το φυλάκιο, χώροι υγιεινής και το στέγαστρο των αρχιτεκτονικών μελών. Το κτίριο θα κατασκευαστεί από επικολλητή ξυλεία σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα και επικάλυψη με φύλλα τιτανιούχου ψευδαργύρου.Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και κατασκευή καθιστικών λιτής μορφής, αξιοποιώντας τη σκιά των δέντρων.
  • Αποκατάσταση του φυσικού τοπίου.

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκε η στέγαση και συντήρηση των ευπαθών επιχρισμάτων του παρακείμενου Ιερού του Διονύσου.

Το συνολικό κόστος των εργασιών (ολοκλήρωση της αναστήλωσης, ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του αρχαίου θεάτρου, έρευνα και προστασία των επιχρισμάτων του Ιερού του Διονύσου), ανέρχεται στις 500.000€.

Χ. Καραδήμα, Αρχαιολόγος ΙΘ΄ ΕΠΚΑ
Ν. Χατζηδάκης, Αρχιτέκτων-ΑΠΘ, ΔΠΜΣ «Προστασία Μνημείων», Μελετητής