Γρήγορη μετάβαση

Ανοίγει ο δρόμος για την ανασκαφή ενός σπουδαίου μνημείου

Σχετικά Θέατρα

Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι ανοίγει πλέον ο δρόμος για την απαλλοτρίωση ακινήτου από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» που θα επιτρέψει την ανασκαφή ενός σπουδαίου μνημείου, του αρχαίου θεάτρου της Αμφίπολης.Με την υπ’ αριθμόν 1731/2014 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων) έγινε δεκτή η με αριθμό κατ. 422/2014 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δημητρίου Κωνσταντινίδη του Κων/νου περί καθορισμού προσωρινής μονάδας αποζημίωσης απαλλοτριωθέντος ακινήτου και καθορίστηκε η προσωρινή τιμή μονάδας στο ποσό των 0.75 ευρώ / τ.μ. για το ακίνητο και, για τα επικείμενα (ελαιόδεντρα), στο ποσό των 20 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι με την Δ10Δ1047258/1109/2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Φύλλο 100 της 28.03.2013, τεύχος Α.Α.Π.) είχε κηρυχθεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου του ακινήτου (ιδιοκτησίας Δημ. Κωνσταντινίδη) για αρχαιολογικούς σκοπούς και ειδικότερα για τη μελλοντική διεξαγωγή ανασκαφής για την αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου Αμφίπολης Σερρών.

Τη δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των 7.000 ευρώ περίπου, θα καλύψει το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», με χρήματα που συγκεντρώνονται στον «κουμπαρά» (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) που έχει ανοίξει ειδικά για το σκοπό αυτό. Με την εξέλιξη αυτή βρισκόμαστε όλο και πιο κοντά στην ανασκαφή ενός ακόμη σπουδαίου μνημείου της Αμφίπολης.