Γρήγορη μετάβαση

Ανασκαφική έρευνα στο αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών

Σχετικά Θέατρα

Ανασκαφική έρευνα στο αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών
(ΥΠΠΟ και Νομαρχία Μαγνησίας)

Ανασκαφική έρευνα στο αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών
(ΥΠΠΟ και Δήμος Νέας Αγχιάλου), 21 Σεπτεμβρίου 2010